AktualitySamospráva

Nerovnosť novovybudovanej lávky budú riešiť

By 20. augusta 2013No Comments

Novovybudovaná lávka ponad Dubovú pri Lodenici, hoci nie je ešte odovzdaná objednávateľovi, teda Mestu Piešťany, už slúži verejnosti. Po zverejnení tejto informácie pred piatimi dňami, upozornili viacerí čitatelia na veľké nerovnosti povrchu lávky. Pýtali sme sa teda na mestskom úrade, či problém budú riešiť ešte pred odovzdaním lávky.

[singlepic id=46184 w=560 h=385 float=center]“Na štvrtok 22. augusta  je zvolané rokovanie za účasti projektanta lávky a zhotoviteľa lávky za účelom riešenia nerovnosti jej povrchu. Lávka cez potok Dubová v súčasnosti nie je odovzdaná objednávateľovi – Mestu Piešťany, chýba o. i. osadiť 2 ks stĺpov verejného osvetlenia,“ informovala hovorkyňa piešťanskej radnice Barbora Piovarčiová. Upresnila tiež cenu realizácie lávky. Podľa zmluvy o dielo má za ňu vrátane prístupových chodníkov dostať firma Zempress 27-tisíc eur s DPH.

Ďalšie prostriedky z 35-tisícového grantu, ktorý sa samospráve podarilo získať na tento projekt z operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013, budú použité na kultúrne a športové akcie pri príležitosti otvorenia lávky. Náklady na kultúrne akcie sú podľa vyjadrenia hovorkyne 2 041 eur vrátane honoráru pre folklórny súbor, stravy a ubytovania pre partnera projektu – mesto Luhačovice.

Doplnené 21.8.2013 12:20 h Na základe otázok v diskusii sme požiadali hovorkyňu piešťanskej radnice Barboru Piovarčiovú o doplnenie informácií. Tu je jej odpoveď: „Lávku sme vysúťažili vo VO za 27 000 EUR miesto povodne rozpočtovaných 32 815.63 EUR na túto položku, tým pádom nedostaneme grant vo výške rozpočtovanej / čo predstavovalo 35 293,63 EUR/ ale iba sumu, ktorú vyfakturujeme. Na kultúrnu a športovú časť ide presne 2041 EUR. Táto položka zahŕňa prepravu, stravu a ubytovanie pre 43 osôb/ členovia folklórneho súboru, športové kluby/ z partnerského mesta Luhačovice, ktorí sa zúčastnia na otvorení lávky v športových aktivitách. Táto položka bola nevyhnutná, keďže ide o projekt cezhraničnej spolupráce SR-ČR a vďaka nášmu českému partnerovi sa nám projekt podaril úspešne zrealizovať.“

Text a foto: ht

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972