Nemocnica Alexandra Wintera má aktuálne dlh voči Sociálnej poisťovni vo výške 1 456 835,78 eur, Mestu Piešťany dlhuje za daň z nehnuteľnosti a na poplatkoch za komunálny odpad ďalších 150 262,14 eur. Dlhy chce nezisková organizácia postupne znižovať, pričom v tomto čase sú realizované rokovania so zdravotnými poisťovňami ohľadom cenových podmienok pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti. V prípade dohody by sa mala finančná kondícia zdravotníckeho zariadenia postupne zlepšovať. Zisťovali sme aj ako na tom aktuálne je nákup nového CT prístroja a stav zdravotníckeho personálu v NAW.

Počet chýbajúcich sestier a pôrodných asistentiek bol v uplynulom období diskutovanou témou. Slovenská komora sestier a zdravotných asistentiek upozorňuje na fakt, že v slovenskom zdravotníctve chýba až 12 000 sestier. Ministerstvo poukazuje na metodiku a upozorňuje, že podľa samotných poskytovateľov chýba dovedna len 1032 sestier. Podľa vyjadrenia hovorkyne Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Zuzany Eliášovej je v súčasnosti stav personálu v zariadení stabilizovaný. 

„V ústavnej zdravotnej starostlivosti chýba podľa hlásení samotných poskytovateľov dovedna 1032 sestier. Tieto údaje vyplývajú z mimoriadneho štatistického zisťovania NCZI realizovaného na jeseň 2016, v rámci ktorého boli oslovené všetky ústavné zdravotnícke zariadenia. Čo je však dôležité, tak v porovnaní s rokom 2010, kedy v slovenských nemocniciach chýbalo (podľa hlásení samotných poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti) 1277 sestier, je to o 21 % menej, a teda ide o pozitívny vývojový trend. IZP poukazuje aj na to, že za Slovensko neboli doposiaľ údaje o počte sestier zasielané v súlade s metodikou OECD. Prepočet IZP zosúladil metodiku s metodikou OECD a očistil údaje o tzv. „outliers“, čiže o krajiny, ktoré vykazovali extrémne vysoké alebo nízke hodnoty počtu sestier,“ uvádza k stavu sestier na Slovensku rezort zdravotníctva.

„SK SaPA upozorňuje na to, že minister zdravotníctva Tomáš Drucker a predseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo Štefan Zelník zavádzajú verejnosť, keď spochybňujú údaje OECD a Eurostat a tvrdia, že v súčasnosti na Slovensku chýba 2 000 sestier. Dovolím si pripomenúť obom pánom, že OECD je Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktorá je medzivládna organizácia tridsiatich piatich ekonomicky najrozvinutejších štátov sveta, ktoré prijali princípy demokracie a trhovej ekonomiky. Táto organizácia pre svoje štatistiky používa podklady, ktoré má z oficiálnych zdrojov jednotlivých štátov. Musím žiaľ konštatovať, že na Slovensku stále chýba 12 000 sestier a číslo 2000 je len zbožným želaním koaličných politikov. Veď to je každému jasné, že sa jedna osoba nemá šancu postarať o 30 ľudí, keď doma máme problém sa postarať o jedného blízkeho človeka s bežnou chrípkou, a nie ešte o vážne pooperačné stavy v nemocniciach,“ informuje za Slovenskú komoru sestier a pôrodných asistentiek Iveta Lazorová.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v lete roku 2016 avizovalo centrálne obstarávanie CT prístrojov, pričom termín bude podľa hovorkyne Zuzany Eliášovej možné upresniť až po odsúhlasení nákupu správnou radou Nemocnice Alexandra Wintera. Kúpa je prioritou pre tento rok a postupne má byť realizovaná i obnova vnútorného vybavenia.

-lt/Zdroj: Ministerstvo Zdravotníctva Slovenskej republiky, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek/Foto: archív-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972