Niekoľko dní pretrvávajúce horúce počasie na celom území Slovenskej republiky môže zapríčiniť zvýšené riziko vzniku požiarov, ktoré vznikajú najmä v prírodnom prostredí. Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je obdobie, ktoré vyhlási Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru pre celé územie okresu alebo časť územia okresu. Počas neho platia viaceré obmedzenia, zakázané je napríklad fajčenie a odhadzovanie horiacich či tlejúcich predmetov, vypaľovanie porastov a používanie otvoreného ohňa, za porušenie zákazu hrozia pokuty do výšky 16 596 eur.

Okresné riaditeľstvo HaZZ môže uložiť pokutu právnickej osobe a podnikajúcej fyzickej osobe, ktorá poruší povinnosť ustanovenú v tomto zákone až do výšky 16 596 eur, fyzickej osobe môže byť pri previnení uložená pokuta do výšky 331 eur.

V súvislosti s vyhláseným časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sa zakazuje najmä:

-fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
-vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
-spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

Pravidelne aktualizovanú informáciu s vyhláseným časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v jednotlivých okresoch nájdete na stránkach Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky.

-lt/Zdroj: Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky/Foto: archív-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972