Stále konferencia Piešťany 2034 – Mesto bez stresu zverejnila na svojej facebookovej stránke  odporúčania k ďalšiemu smerovaniu piešťanského letiska. Svoju víziu adresovali primátorovi a poslancom mestského zastupiteľstva. Z viacerých alternatív,  kam by malo smerovať letisko, odporúčajú autori zmenu filozofie prevádzkovania letiska a jeho prechod na letisko s nepravidelnou prevádzkou s rôznymi doplnkovými aktivitami.

Piešťany 2034 – Mesto bez stresu tvoria Viktor Nižňanský, Bobo Pernecký, Denisa Bartošová, Ondro Botek, Ewa Wernerová a Viliam Vavro.  Svoje vízie prezentovali vlani tesne pred komunálnymi voľbami, pričom ich zhrnuli v rovnomennej publikácii. Podieľali sa tiež na tvore Stratégie rozvoja mesta Piešťany a obcí Banka a Moravany nad Váhom do roku 2020 vypracovanej v roku 2004 za primátora Rema Cicutta. Denisa Bartošová vtedy pôsobila ako prednostka mestského úradu. Teraz túto funkciu zastáva opäť.

V závere niekoľkostranového dokumentu Piešťany 2034 zhrnuli riešenia, ktoré podľa nich vyplynuli z doterajších diskusií. Prvou je uzavretie prevádzky letiska a zmena funkčného využitia územia. Tento variant mal v pláne zrealizovať v roku 2016 župan Tibor Mikuš.  Druhou možnosťou je podľa autorov prežívanie letiska v závislosti na verejných dotáciách, s nádejou, že zmeny vonkajších podmienok nespôsobia úpadok letiska, čo si však vyžaduje jasnú niekoľkoročnú stratégiu a potrebu vysporiadať sa s možnými negatívnymi dopadmi na mesto (dane, životné prostredie). Treťou alternatívou je rozvojový variant. Podľa Piešťany 2034 by si vyžiadal vypísanie medzinárodnej súťaže na vstup strategického investora, čo je vzhľadom na možnosti a obmedzenia veľmi otázne, a snaha o efektivitu prevádzky narazí na negatívne dopady pre obyvateľov mesta, ale aj potrebu dotovania z verejných zdrojov. Ako poslednú možnosť vidia zmenu filozofie prevádzkovania letiska a jeho prechod na letisko s nepravidelnou prevádzkou s rôznymi doplnkovými aktivitami a zmenou jeho správy.

Piešťany 2034 odporúčajú štvrtú alternatívu

„V každom prípade by ktorákoľvek z alternatív, pre ktorú sa rozhodne mestské zastupiteľstvo, nemala zaťažovať mestský rozpočet, či už priamo alebo nepriamo. Mesto vie, resp. potrebuje, peniaze svojich obyvateľov investovať účelnejšie. Z nášho pohľadu sa nám javí najlepším riešením zmena prevádzkovania letiska (alternatíva 4) so zachovaním a rozvojom ostatných súčasných funkcií (motorové a bezmotorové športové lietanie, parašutizmus, múzeum, ultralighty, drony, motocyklové podujatia kultúrne podujatia), zmenou správy letiska a vytvorením podmienok pre nové technológie, napr. aeromobily,…… s možnosťou využitia pre nepravidelné, občasné lety. Zároveň považujeme za vhodné začať s prípravou zámeru využitia severnej časti katastrálneho územia mesta Piešťany, vrátane „starých Piešťan“, ktoré posledné desaťročia trpeli „nezáujmu“ z hľadiska rozvoja mimo výstavby rodinných domov, s cieľom nájsť a stabilizovať jeho optimálne funkčné využitie a to premietnuť do nového územného plánu,“ odporúčajú členovia neformálneho združenia, ktorých cieľom je podľa ich slov vyvolať diskusiu na túto tému.

Celý dokument si môžete prečítať tu:


-th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972