Primátor mesta Piešťany Miloš Tamajka vyzýva občanov a inštitúcie na podávanie návrhov na Cenu primátora Mesta Piešťany za rok 2015. Toto ocenenie je určené tým, ktorí výrazne prispeli k rozvoju v sociálnej, kultúrnej a environmentálnej oblasti v roku 2015.

IMG_1428_resize

Návrhy, ktoré treba doručiť do konca januára (31.1.2016), musia obsahovať krátke zdôvodnenie a charakteristiku subjektu, prípadne aktivít, ktoré v roku 2015 zrealizoval.

Nominácie treba zaslať na adresu  Mestský úrad Piešťany, Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany a na obálku uviesť heslo „Cena primátora“ a názov príslušného oddelenia MsÚ (Oddelenie sociálnych a školských služieb – sociálne, Oddelenie sociálnych a školských služieb – kultúra, Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta – ŽP) podľa druhu aktivít nominovaného subjektu alebo jednotlivca. Návrhy je možné odovzdať aj osobne na podateľni MsÚ.

Zdroj: www.piestany.sk Ilustr. foto: -lt-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972