Mesto Piešťany zabezpečovalo ako jednu zo svojich investičných akcií v tomto roku aj nasvietenie priechodov pre chodcov. Nové lampy na nimi sú tak osadené na ulici Pod Párovcami pri Cirkevnej spojenej škole, na ulici D. Tatarku pri trafike a na Brezovej ulici. Stále nesvietia, avšak čoskoro by sa to mohlo zmeniť.

„Nesvietia tri prechody pre chodcov. Služby mesta Piešťany upozornili, že sa napájame zo stĺpov, kde svietidlá boli predmetom NFP. O tejto skutočnosti sme samozrejme vedeli a dopredu žiadali riadiaci orgán o stanovisko cca pred 3 mesiacmi. Doteraz bohužiaľ nemáme písomné stanovisko, aj keď po osobných stretnutiach s riaditeľkou odboru v tom nie je žiadny problém a bolo nám oznámené, že dostaneme kladnú odpoveď. Nasvietenia boli vyskúšané, svietia, ale Služby mesta Piešťany žiadajú písomné stanovisko. Budeme robiť všetko preto, aby ústne odpovede boli dané aj písomne,“ informovala 19. októbra Alena Horešová, vedúca oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta. V tom čase podľa jej ďalšieho vyjadrenia už mali na úrade v pošte list zo SIEA Bratislava, v ktorom sa píše, že udeľujú súhlas na napojenie nasvietenia priechodov pre chodcov.

Riaditeľa Služieb mesta Piešťany Hana Dupkaničová potvrdila, že SMP 10. septembra upozornili pracovníkov MsÚ, že priechody na ulici Pod Párovcami a D. Tatarku sa napájajú na sústavu verejného osvetlenia budovanú pred dvomi rokmi z grantov Európskej únie. SMP židali o predloženie dokladu, že takéto napojenie je v súlade s podmienkami grantu.

V stredu 24. októbra smerovala z mestského úradu na Služby mesta Piešťany informácia, že Riadiaci orgán SIEA udelil súhlas na napojenie priechodov na verejné osvetlenie rekonštruované z dvoch grantov. Kompetentná pracovníčka mala zároveň odovzdať všetky potrebné doklady. Spusteniu nasvietenia priechodov, by tak už nemalo nič prekážať, najmä v čase keď sa stmieva stále skôr a určite by zvýšilo bezpečnosť v daných lokalitách.
-th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972