Tento týždeň navštívil primátora Piešťan Miloša Tamajku na pôde Mestského úradu v Piešťanoch národný cyklokoordinátor Peter Klučka spolu s trnavským regionálnym cyklokoordinátorom Štefanom Kotrusom. Išlo o neformálne pracovné stretnutie, ktorého dôvodom bola situácia na piešťanskej pešej zóne, kde boli nedávno osadené tabuľky upozorňujúce na hrozbu pokuty pri jazde na bicykli.

cyklokoordinator1

Zľava doprava: Štefan Kotrus, Miloš Tamajka a Peter Klučka

„Spolu s trnavským regionálnym cyklokoordinátorom Štefanom Kotrusom sme uvítali ústretový a konštruktívny priebeh stretnutia, kde sme si vypočuli dôvody rozhodnutia vedenia mesta k zamedzeniu opakovaných kolízií medzi cyklistami a chodcami na piešťanskej pešej zóne, a zároveň sme prezentovali viaceré príklady pozitívneho riešenia súžitia cyklistov a chodcov v centrách viacerých slovenských miest,“ informoval na svojej facebookovej stránke Peter Klučka. Ocenil, že vedenie mesta je prístupné počúvať argumenty cyklistov, s vedomím zohľadnenia potreby zabezpečenia bezpečnosti všetkých návštevníkov mestskej zóny. Národný cyklokoordinátor predložil riešenia, ktoré použili v Trnave, Banskej Bystrici, či v Bratislave.  „Verím, že priložené riešenia poslúžia nielen Piešťanom, ale aj iným slovenským mestám hľadať cestu vzájomnej ohľaduplnosti medzi tými, ktorí do centier miest jednoznačne patria – chodcami a cyklistami,“ konštatoval P. Klučka.

cyklokoordinator4

Príklad z Trnavy, kde umožnili vjazd cyklistom na pešiu zónu

cyklokoordinator2

Takto vyzerajú informačné tabuľky v Bratislave

cyklokoordinator3

V Banskej Bystrici je pešia zóna taktiež otvorená pre cyklistov

Bicyklovať alebo nebicyklovať v pešej zóne, to je otázka
Podľa Petra Klučku téma či bicyklovať alebo nebicyklovať na pešej zóne momentálne rezonuje vo viacerých slovenských mestách, ktoré si kladú túto ótázku. „Názorov a argumentov za aj proti povoleniu vjazdu cyklistov do peších zón je viac ako dosť u zástancov aj odporcov tohto kroku. Niektoré mestá napríklad Banská Bystrica, Martin, Trnava, Bratislava sa s týmto „problémom“ postupne vyrovnali a cyklisti sa stali prirodzenou súčasťou peších zón.

Niektoré napríklad Nitra, Zvolen, Piešťany zatiaľ cestu ku vzájomnému kompromisu medzi chodcami a cyklistami ešte iba hľadajú,“ myslí si národný cyklokoordinátor. „Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy v Slovenskej republike počíta v jednom zo svojich opatrení aj s „aplikáciou prvkov a zón s upokojenou dopravou“. Žiadny vládny dokument však nenahradí nutnosť hľadania kompromisov pri vzájomnom súžití chodcov a cyklistov v spoločnom priestore. Je to mnohokrát dlhá cesta, ktorou si prešli aj všetky okolité, cyklisticky vyspelé krajiny, kým dospeli k poznaniu, že iba vzájomným rešpektovaním sa a ohľaduplnosťou chodcov a cyklistov sa vyhneme zbytočnému vzájomnému osočovaniu či až represívnym opatreniam,“ myslí si Peter Klučka, ktorý ocenil aktivitu mesta Zvolen v zorganizovaní nedávnej verejnej diskusie na túto tému a vyzval aj k takémuto kroku aj ostatné mestá, ktoré nemajú v otázke povoľovania vjazdu cyklistov.

-th- Zdroj a foto: FB Cyklokordinator

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972