Národná diaľničná spoločnosť predáva zvodidlá

Národná diaľničná spoločnosť predáva zvodidlá

15. septembra 2015 Off Od PNky.sk

Národná diaľničná spoločnosť ponúka na odpredaj vyradené oceľové zvodidlá, ktoré boli demontované z rýchlostných ciest D1 a R1 počas ich výmeny za betónové. Práce a s nimi súvisiace dopravné obmedzenia na diaľnici ste si mohli všimnúť v uplynulom období aj v úseku medzi Trnavou, Piešťanmi a Hornou Stredou. 

Minimálne odberné množstvo bolo stanovené na 10000 kilogramov v minimálnej cene 0,16 eura za kilo. Množstvo až 1 440 ton sa nachádza v Stredisku správy a údržby rýchlostných ciest v Galante. Všetky náklady spojené s nakladaním, odvozom, vážením, vykládkou a prípadne iné náklady súvisiace s prevzatím predmetu kúpy znáša kupujúci. Ponuky môžu záujemcovia posielať do 21. septembra.

„S víťazným uchádzačom bude uzatvorená kúpna zmluva a kupujúci uhradí zálohovú faktúru, podľa odhadovaného množstva demontovaných oceľových zvodidiel z príslušného strediska. Po každom naložení nákladného vozidla oceľovými zvodidlami sa pristupuje k váženiu predmetu kúpy, v kúpnej zmluve určenými zástupcami zo strany kupujúceho a zo strany NDS, na certifikovaných váhach, kde sa bude zisťovať skutočne odobraté množstvo oceľových zvodidiel,“ píše sa na stránke Národnej diaľničnej spoločnosti.

-lt/:foto: Národná diaľničná spoločnosť-