Nedeľa 4. decembra bola opäť bohatá na kultúrny a umelecký program. Okrem tradičného punču ponúkali vianočné trhy ručne vyrobené dekorácie, hračky či pochutiny. Na adventnom venci zažiarila druhá sviatočná svieca.

O pol štvrtej poobede zahrali Exallieli Don Bosca krátke predstavenie o tom, ako vyzerali Vianoce kedysi. Obecenstvu sa pred zapálením druhej sviece prihovoril prvý viceprimátor mesta Piešťany Michal Hynek: „Dnešná druhá adventná nedeľa je určite dôkazom toho, že pomaly, ale isto sa blížia vianočné sviatky. A preto dovoľte, aby som vám z celého srdca zaželal veľa zdravia, šťastia, lásky, ale hlavne pohody a oddychu v kruhu vašich blízkych, pretože o tom by vianočné sviatky mali sviatky byť.“ Nasledovalo vystúpenie folklórnych súborov Striebornica a Rakovčianka a napokon o siedmej zazneli vianočné piesne v jazzovom a swingovom prevedení.

-vv-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972