Náhradný termín prijímacieho konania do športových tried sa uskutoční v pondelok 29. mája 2017 o deviatej hodine v piešťanskej Diplomat aréne a v areáli futbalového klubu. Prihlásiť sa stále môžete u riaditeľa základnej školy Holubyho Viléma Vrbu, ktorý na výberové skúšky pozýva všetkých doteraz neprihlásených štvrtákov.

„Keďže sa niektorí žiaci pre chorobu, školské výlety alebo iné aktivity nemohli zúčastniť prvého kola prijímačiek, pripravili sme možnosť zúčastniť sa ďalšieho kola. Stačí si priniesť vypísanú prihlášku a potvrdenie od lekára o spôsobilosti. Tieto dokumenty si viete stiahnuť z webstránky školy alebo futbalového klubu,“ zdôraznil Vilém Vrba.

Testovanie pozostáva zo všeobecnej a športovej časti. Športové triedy sú určené pre každého štvrtáka, ktorý prejde prijímacím konaním. Od školského roka 2017/2018 sa zapoja do športovej prípravy futbalistov, basketbalistov alebo florbalistov. Riaditeľ odporúča účastníkom, aby si na skúšky priniesli vhodný úbor a športovú obuv.

-Miro Béreš/Foto: archív-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972