Samosprávy dali vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti, podľa ktorej je lacnejšie odstrániť koľajnice, než postaviť cyklistický chodník vedľa nich. Občianske združenie Čango chce železnicu zachrániť.

cesta-do-vrboveho-06

REKLAMA

MONKEY

Podľa štúdie by 6,5 km dlhý chodník vedený po terajšej trati stál približne 632-tisíc eur, z toho 138-tisíc eur sú odhadované náklady na likvidačné práce. Tie zahŕňajú rozobratie koľajových polí a odstránenie samotného lôžka z kameniva a drevených i betónových podvalov. Informoval o tom Tibor Hlobeň z Mestského úradu Piešťany.

Nevýhodou tohto riešenia je nenávratne zrušená železnica, na ktorej občianske združenie Čango organizuje preteky drezín a jazdy historického vlaku. „Posledných pár rokov nám ukázalo, že využitie železničnej trate je možné a to dokonca spôsobom, akým sa zatiaľ na Slovensku nikto nezaoberá. V niektorých okolitých krajinách sa prevádzkovanie drezín na rekreačné účely teší značnej obľube,“ hovorí Vladimír Vacula z OZ Čango.

Podľa štúdie uskutočniteľnosti by vybudovanie cyklochodníka popri železničnej trati stálo takmer 1,3 mil. eur. V tejto sume sú započítané náklady na priecestia a premostenia cez vodné toky a diaľnicu. Na niektorých miestach by bolo potrebné aj majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov.

„Po odstránení teplovodného potrubia z bývalej Tesly vznikol nevyužitý tunel pod diaľnicou o šírke päť metrov, ktorý by mohol poslúžiť ako cyklotrasa vybudovaná za nepatrné finančné náklady. Takže problémový bod tu nevidíme,“ reaguje Vladimír Vacula.

Napriek opakovaným prísľubom o prevode do vlastníctva Trnavského samosprávneho kraja, je ešte stále majiteľom železnice štát. Na otázku, či bude prevod realizovaný v tomto alebo nasledujúcom roku, hovorca ministerstva dopravy Martin Kóňa odpovedal: „Situáciu na tejto trati komplikuje fakt, že na tejto trati sa už od roku 2007 každoročne organizujú preteky drezín, čo dáva koľajovej doprave do budúcna určitý potenciál na rozvoj. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja preto aktuálne pripravuje všeobecné pravidlá, ktoré jasne definujú všeobecný postup pre narábanie s neprevádzkovanými alebo neperspektívnymi traťami. Až po ich vytvorení bude možné definitívne rozhodnúť o prípadnom prevode tejto trate na ďalšie subjekty.“

cesta-do-vrboveho-07a

(mp)

REKLAMApn_inline_web494

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972