V sobotu 12. januára sa v centre Piešťan na pešej zóne odohral incident, keď muž z Piešťan poškodil nápis Piešťany na obrom venci, zvesil vianočné gule a strhol svetelnú reťaz. Pri tomto vyčíňaní ho zbadala hliadka Mestskej polície Piešťany, ktorá okamžite zasiahla.

„Približne o štvrť na štyri ráno spozorovala hliadka stáť pri venci na Winterovej ulici dvoch neznámych mužov. Jeden z nich poškodil drevený nápis Piešťany. Ďalej zvesil štyri vianočné gule, ktoré odhodil na zem a strhol svetelnú reťaz z venca. Nakoľko sa muž dopustil priestupku v zmysle § 50 Zák. 372/1990 Zb. bol hliadkou vyzvaný na predloženie dokladu totožnosti. Išlo o D.K. z Piešťan. Menovaný za prítomnosti hliadky zavesil ozdobné gule naspäť, tak isto aj svetelnú reťaz. Nápis Piešťany bol poškodený, nakoľko písmená na podstavci už nedržali,“ priblížil sobotňajšiu udalosť náčelník MsP Marcel Mihálik.

„Po týchto úkonoch muž začal hliadke rozprávať: „Ako ste vy dvaja zistili, že ja som poškodil nápis, máte dôkazy, máte nejaký kamerový záznam? Ja som zistil, že som nič neurobil.“ Následne s ním bol spísaný Záznam o priestupku, v ktorom sa po prečítaní poučenia odmietol vyjadriť. Odmietnutie vyjadrenia vlastnoručne podpísal. Z dôvodu, že menovaný odmietal s hliadkou ďalej komunikovať bolo mu vypísané predvolanie na doriešenie priestupku na priestupkovom referáte MsP. Toto predvolanie vlastnoručne podpísal a prevzal. V prípade, že sa nedostaví bude predvedený na Úrad mestskej polície,“ dodáva náčelník k priestupku, ktorý bol taktiež zaznamenaný kamerovým systémom polície.

Podľa vyjadrenia Petra Tekulu, vedúceho Strediska verejnej zelene Služieb mesta Piešťany, ktorý má na starosti vianočnú výzdobu, vznikla počíňaním muža škoda približne sto eur, ak by sa zarátala aj práca spojená s opravou. „Viac ako o peniaze však ide o morálnu škodu a zneváženie práce iného človeka, ktorý sa snaží potešiť občanov. Veľmi si vážime šikovnosť a pohotový zákrok mestskej polície, ktorej hliadka hneď zadržala páchateľa,“ povedal P. Tekula.

-red- Zdroj: MsP Piešťany Foto: P. Tekula

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972