Dve nádoby odovzdal pamiatkarom hubár, napriek tomu, že les nad obcou Hubina pri Piešťanoch ešte prehľadali pomocou detektora kovov, ďalšie predmety nenašli. O náleze informoval Pamiatkový úrad SR na svojej web stránke.

„Vyššia nádoba predstavuje kalich s krátkou, zvonovitou nohou zdobenou tepaným vlysom prekrývajúcich sa oblúkov doplnený o rastlinný ornament, pozostávajúci z piatich kvetov striedajúcich sa s piatimi jednoduchými, štylizovanými listami. Druhá, menšia nádoba je rozlomená na dve časti, ktorých spojením vznikne miska na nohe. Jej plášť zdobia striedajúce sa ryté, väčšie a menšie ornamenty v tvare mandorlí,“ popísal nálezy archeológ Peter Grznár.

Dodal, že povrch oboch nádob je posiaty drobnými, tepanými krúžkami vytvárajúcimi trblietavý efekt. Je pravdepodobné, že nádoby sa využívali v kresťanskej liturgii ako kalich a cibórium na krv a telo Kristovo.

Podľa pamiatkarov sa s nádobami spája viacero záhad: „Pokiaľ ide o tvaroslovie a ornamentiku, v stredoeurópskom priestore sa s historickými liturgickými nádobami tohto typu nestretávame. Nezvyčajný je aj použitý materiál – medený plech.“

Na základe nápisu Albania z vnútornej strany kalicha sa odborníci domnievajú, že nálezy majú balkánsky pôvod. To by potvrdzovala aj nezvyčajná výzdoba i použitie tepania pripomínajúceho orientálne, moslimskou kultúrou ovplyvnené vzory.

Otázne však je, ako sa predmety dostali do lesa nad Hubinou. Možno ich si ich tam uschovali zlodeji alebo rabujúci vojaci.

„Veríme, že v budúcnosti sa podarí odhaliť pôvod týchto predmetov. V tejto súvislosti sa preto obraciame aj na vás, čitateľov. Ak ste niekde videli podobné predmety, či už u nás, alebo v zahraničí, budeme radi, ak sa o váš typ podelíte s Krajským pamiatkovým úradom Trnava,“ dodali pamiatkari.

-red- Foto: Peter Grznár, Krajský pamiatkový úrad Trnava

About PNKYSK

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972