Piešťany navštívili v utorok 10. októbra študenti druhého ročníka inžinierskeho štúdia Katedry architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V priestoroch Piešťanského informačného centra sa stretli so zástupkyňou Mestského úradu Petrou Konečnou a Petrom Trembošom, ktorý ich návštevu spoluorganizoval za Rezort Piešťany. Po úvodnej prezentácii sa vybrali na prehliadku lokality. Ich úlohou vrámci školského sústredenia a ďalej počas semestra je vypracovanie ideových návrhov na úpravu nábrežia Váhu medzi Krajinským a Kolonádovým mostom, pričom jeden vybraný bude rozpracovaný a predstavený piešťanskej verejnosti. Tým by sa mala začať diskusia o tom ako efektívnejšie využiť nábrežie, riešiť jeho problémy a zároveň z neho vybudovať jednu z turistických atrakcií Piešťan.

V priestoroch Piešťanského informačného centra sa študenti dozvedeli o problematických a slabo využitých častiach mesta a okolia, viac zistili napríklad o Krajinskom moste i lávke pre peších, Červenej veži, Ružovom mlyne, kaštieli v Moravanoch nad Váhom a mnohých ďalších miestach. Spolu s budúcimi inžiniermi sa zúčastnili aj viacerí pedagógovia, medzi nimi aj vedúca Katedry architektúry Jarmila Húsenicová. I keď sychravé počasie prehliadke mesta veľmi neprialo, sprostredkovala im dojmy a pohľad na lokality, ktorými sa budú zaoberať počas vypracovávania návrhov na úpravu nábrežia Váhu. Celkovo by malo vzniknúť približne päť verzií, z ktorých bude vybratý ten najlepší variant. 

„S pedagógmi zo Slovenskej technickej univerzity existuje dlhšie trvajúca spolupráca a spolu so študentami sa v minulosti podieľali na riešení niektorých stavebných problémov mesta. V uplynulom období sme sa s nimi dohodli na tom, že sa budú zaoberať nábrežím Váhu v lokalite medzi Kolonádovým a Krajinským mostom. Budúci architekti a inžinieri spracujú návrhy ako svoju školskú prácu a najlepší variant bude predstavený verejnosti. Mal by to byť štartovací projekt, na základe ktorého by sme chceli v budúcnosti pripraviť architektonickú súťaž, ktorá by pomohla využiť potenciál nábrežia,“ povedal za Rezort Piešťany Peter Tremboš.

-lt/Zdroj: Mesto Piešťany, Rezort Piešťany/Foto: lt-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972