Dvadsať rokov dozadu zorganizovalo dnes už neexistujúce občianske združenie Natur-Relax nultý ročník Štefanského výstupu na Zlatý vrch. Vtedy ho zakladajúci členovia združenia (Ján Klečka, František Mayer, Rišo Kopál a Peter Chnapko) nazvali Výstupom na Dubčekov vrch na pamiatku Alexandra Dubčeka.

Snímka0269

REKLAMA

silvester

Na vrchole sa nachádzala aj zarámovaná fotka A.Dubčeka, ktorá bohužiaľ dlho nevydržala. Na prvom výstupe nás bolo tuším 13-14 nadšencov, postupne počet účastníkov narastal. Posledné ročníky sa tešili hojnej účasti, od  9.00 do 14.00 sa tam tohto roku premlela cca stovka milovníkov turistiky. Vzhľadom na to, že je to akcia dobrovoľná a nereklamovaná, je to vcelku slušné číslo. Na akciu sa nevyberá žiadne zápisné, občerstvenie je výlučne z vlastných zdrojov. Drevo zabezpečuje hore spomínaná štvorica zakladajúcich členov, ktorí týmto ďakujú futbalovým a turistickým nadšencom z Banky, ktorí zabezpečili pred 2 rokmi osadenie stola na občerstvenie a v letných a jesenných mesiacoch sa pravidelne zúčastňujú na klčovaní priestranstva na vrchole.

Výstup na Zlatý vrch samozrejme berie 99 % účastníkov len ako zahrievacie predkolo na Silvestrovský výstup na Marhát.

František Mayer

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972