V polovici júla sa na piešťanskom zimnom štadióne pokazil starší z dvojice kompresorov zabezpečujúcich chladenie ľadovej plochy. Medzi blokmi motora došlo k úniku čpavku, našťastie len v malej koncentrácii. Podľa vyjadrenia Jaroslava Lušňáka z ŠHK37 Piešťany, ktorý prevádzkuje zimný štadión, funguje chladenie zatiaľ v núdzovom režime. Nový kompresor, ktorý bol namontovaný v roku 2015, dokáže ľad uchladiť. Pokazený slúžil ako záloha a výpomoc pri extrémnych horúčavách.

„Starší z dvoch pôvodne prevádzkovaných kompresorov značky York je odstavený z dôvodu úniku čpavku medzi blokmi kompresora. Poruchu nahlásil pán Lušňák mestu telefonicky 15. júla. Hľadá sa riešenie opravy kompresora. Je potrebné demontovať blok kompresora pre jednoznačné zistenie závady,“ informovala Eva Bereczová, hovorkyňa Mesta Piešťany.

Strojovňa zimného štadióna prešla rekonštrukciou v roku 2000 vrámci celkovej zmeny systému chladenia z priameho na nepriame, čím sa znížil výrazne objem nebezpečného čpavku v systéme. Mesto investovalo do tejto rekonštrukcie 15,5 mil. korún. Od roku 2006 má zimný štadión v prenájme spoločnosť ŠHK37 Piešťany. Tá sa v zmluve zaviazala, že bude vykonávať údržbu a opravy predmetu nájmu. Zmluva je uzavretá do roku 2034 a spoločnosť platí nájom 33 eur ročne. Mesto Piešťany aktuálne vrámci dodatkov schválených zastupiteľstvom prepláca firme ŠHK37 Piešťany náklady na energie vo výške 200-tisíc eur.

V roku 2015 Mesto Piešťany vymenilo pri veľkom časovom strese prvý z dvojice pôvodných kompresorov York. Náklady na túto výmenu boli 120-tisíc eur. Už vtedy sa viedla diskusia, či je táto výmena povinnosťou Mesta Piešťany ako prenajímateľa, alebo ju má riešiť nájomca. Ten pri aktuálne poruche opäť požiadal o riešenie situácie mesto.
„V záujme zabezpečenia hospodárneho, efektívneho a účinného riešenia sme na MsÚ pristúpili k okamžitému riešeniu. V prípade, že sa v konečnom dôsledku bude jednať o údržbu a opravu a vyhodnotenie súčasne platnej nájomnej zmluvy ukáže, že nájomca je povinný realizovať takúto údržbu a opravu vo vlastnom režime, budú mu všetky náklady súvisiace s odstránením poruchy kompresora prefakturované,“ odpovedala na otázku ohľadom financovania opravy kompresora E. Bereczová.

-th- Ilustr. foto: -lt-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972