Na Žilinskej odstavia elektrinu

19. júla 2011 Off Od

Spoločnosť ZSE Distribúcia, a.s., ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy, zverejnila na svojej webovej stránke oznam o plánovanej odstávke elektriny v lokalite ŽILINSKÁ CESTA, PIEŠŤANY 20. júla v čase od 8.00 h do 15:00 h. V uvedenom čase bude prevádzkovateľ distribučnej sústavy vykonávať plánovanú údržbu zariadení distribučnej sústavy, čo spôsobí prerušenie distribúcie elektriny.