Na zápis do prvých ročníkov piešťanských základných škôl prišlo koncom minulého týždňa takmer 300 budúcich prvákov. Do škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany sa zapísalo 269 detí, na zápis do Cirkevnej spojenej školy, ktorej zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev Trnavská arcidiecéza, prišlo 23 detí.

wimg_7376[1]

Najviac prvákov respektíve ich rodičov má záujem o základnú školu Brezová. Na zápis tam prišlo 92 detí. Záujem vzdelávať sa na ZŠ Mojmírova má 65 detí. Základné školy Vajanského a F.E. Scherera zapísali zhodne po 40 detí a Základná škola Holubyho tridsaťdva detí. Koľko detí reálne zasadne do školských lavíc v septembri je ešte otázne, pretože niektoré z nich budú mať pravdepodobne školskú dochádzku odloženú.
(red)

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972