Na výstave komunálnej techniky predstavili aj podzemné nádoby na odpad

Na výstave komunálnej techniky predstavili aj podzemné nádoby na odpad

9. mája 2016 Off Od PNky.sk

Združenie organizácií verejných prác Slovenskej republiky, ktoré sa zaoberá službami v komunálnej sfére, zorganizovalo v Piešťanoch celoslovenské stretnutie svojich členov. Pri tejto príležitosti sa v stredu 4. mája konala pred Domom umenia prezentácia komunálnej techniky, medziiným aj zaujímavej novinky – podzemných či kompostovacích nádob na odpad.

IMG_1216Ako uviedol viceprezident ZOVP Blažej Litva, zástupcovia organizácií, pôsobiacich v komunálnej sfére sa stretávajú každoročne a v tomto roku si vybrali Piešťany. Na stretnutí sa zaoberali najmä novým zákonom o odpadoch, ktorý platí od januára tohto roku a ukladá viaceré povinnosti aj samosprávam.

 

IMG_1220Práve v tomto čase sa Piešťany zaoberajú aj otázkou výstavby kompostárne na spracovanie biologického odpadu. Podľa Blažeja Litvu (na foto vpravo) je práve súčasnosti vhodný čas túto situáciu riešiť, práve s ohľadom na povinnosti spracovania biologicky rozložiteľného odpadu, ktoré obciam vyplývajú zo zákona. Či má mesto ísť cestou miestneho alebo lokálneho kompostovania sa neodvážil bez prípravy zhodnotiť, i keď pripomenul známe rčenie: „Čo je ekologické, nie je ekonomické.“

IMG_1196IMG_1210Súčasťou stretnutia bola aj prezentácia komunálnej techniky pred Domom umenia, kde predstavili napríklad zametacie autá, plošiny, vozidlá na odvoz odpadu ale aj novinku, ktorá už funguje v niektorých mestách Slovenska – podzemné kontajnery na odpad. Umiestňujú sa približne do hĺbky 1,5 m.

Podľa riaditeľky Služieb mesta Piešťany Hany Dupkaničovej by podobné kontajnery mohli byť umiestnené najmä na sídliskách, išlo by však o náročnú investíciu. Okrem toho by novým nádobám museli prispôsobiť aj vozidlá na zvoz odpadu. Výhodou tohto systému by malo byť, že odpad nezapácha, pretože je v zemi, a je možné využiť aj vyššiu kapacitu kontajnerov. Tým by sa znížila frekvencia vývozu, a tak by do budúcna peniaze šetrili. Ďalšou pridanou hodnotou je ich estetický vzhľad a menšie nároky na priestor.

IMG_1218Zástupcov Služieb mesta Piešťany zaujali na výstave techniky aj malé úžitkové dodávky talianskej značky Piaggio v úprave pre komunálne služby.

IMG_1211IMG_1197IMG_1201IMG_1217IMG_1209IMG_1192IMG_1187IMG_1195IMG_1183IMG_1182IMG_1180IMG_1181

-red-