Na Veternej ulici sa radikálne rezalo, orezy sa dotknú takmer 200 stromov

Na Veternej ulici sa radikálne rezalo, orezy sa dotknú takmer 200 stromov

17. septembra 2017 Off Od PNky.sk

Služby mesta Piešťany boli v uplynulých dňoch terčom kritiky zo strany obyvateľov Veternej ulice a okolia, stalo sa tak kvôli radikálnym orezom drevín. Jednalo sa o niekoľko starších vzrastlých stromov, kde bola odobratá veľká časť koruny pre vzdušné elektrické vedenie. S vykonanými prácami však nemali pracovníci SMP nič spoločné, ale vykonávali ich zástupcovia Západoslovenskej energetiky. V orezoch bude spoločnosť ZSE pokračovať na viacerých uliciach mesta a takto by malo byť „ošetrených“ takmer 200 stromov, kde do koruny zasahuje elektrické vedenie.

„Prečo sa k takýmto zásahom vlastne pristupuje??? Dôvodov je viac. Na jednej strane je neriešenie problému v minulosti a častokrát neodborné výsadby uličných stromoradí pod el. vedenia, na druhej strane je legislatíva a dva zákony stojace proti sebe. Zákon o energetike, ktorý hovorí o zachovaní bezpečnosti pri kontakte vedenia s konármi stromov a povinnosti udržovať koruny v nekonfliktnom stave. Súčasne, ale platný zákon – o ochrane prírody a krajiny, ktorý hovorí, že nik nesmie poškodzovať akýmkoľvek spôsobom dreviny na verejných priestranstvách, a rovnako znie aj VZN o zeleni mesta Piešťany,“ uvádzajú zástupcovia Služieb mesta Piešťany  na svojich  webových stránkach.

Konanie ZSE sa opiera o platnú legislatívu, ktorá stanovuje výnimky dôležitá je naďalej komunikácia, spolupráca a odbornosť všetkých zúčastnených. Radikálne orezy korún môžu v určitých prípadoch stromy vážne poškodiť. Medzi riešenia, ktoré by im mohli zabrániť patria napríklad výsadby stromov, ktorých koruny nedosahujú veľkých rozmerov, nesadiť stromy v miestach, kde je riziko ich kontaktu s elektrickým, prípadne uložiť elektrické káble do zeme, do trávnika vedľa chodníka. Dalo by sa tak predísť veľkým stratám na spoločenskej hodnote drevín.

„S drastickým postupom pri rezoch nesúhlasíme, naši arboristi sa snažia udržať v dobrom stave každý strom v meste. V súčasnosti vykonávame ošetrenie stromov rezom na Staničnej ulici a uvoľňujeme elektrické vedenie z ich korún,“ dopĺňajú zástupcovia Služieb mesta Piešťany.

-red/Zdroj:Služby mesta Piešťany/Foto: archív-