Vo štvrtok 26. októbra sa na území elektrárne v Jaslovských Bohuniciach spustia sirény systému varovania a vyrozumenia s reálnymi akustickými signálmi varovania. Slovenské elektrárne uskutočnia celoareálové havarijné cvičenie v lokalite Atómových elektrární Bohunice V2 s názvom MARABU 2017.

Cvičenie sa uskutoční podľa schváleného harmonogramu havarijných cvičení. Na území elektrárne spustia sirény systému varovania a vyrozumenia s reálnymi akustickými signálmi varovania. Predmetom cvičenia je simulácia vzniku klasifikovanej udalosti, vyrozumenie a aktivácia členov organizácie havarijnej odozvy, varovanie zamestnancov a precvičenie ochranných opatrení, vrátane cvičnej evakuácie.

Cvičenie bude na území elektrárne V2 vyhlásené spustením systému varovania dvojminútovým kolísavým tónom sirén a hovorenou informáciou „POZOR CVIČENIE“ a „POZOR, RADIAČNÉ OHROZENIE“. Vyrozumievacím pagingovým a telefónnym systémom sa uvedie do činnosti Organizácia havarijnej odozvy.

Ukončenie cvičenia bude oznámené dvojminútovým stálym tónom sirén a informáciou „KONIEC OHROZENIA“.

O realizovaní cvičenia boli informované aj obvodné úrady a obce v 5 km okolí elektrárne a príslušné orgány a organizácie.

TS SEAS/red

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972