Vďaka projektu Tematín 2014, ktorý finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR sa práce na konzervácii hradu Tematín dostali do vyššieho tempa. Pod hradom pomáha ťažká technika, na hrade zase osem uchádzačov o zamestnanie.

tematin1

V júli sa uskutočnila úprava prístupovej cesty na hrad v úseku približne 200 m. Predošlá komunikácia bola ťažko zjazdná. Zarovnanie si vyžiadalo 50 cm zarezanie cesty do svahu a prisypanie materiálu na miestach prepadlín pomocou traktorbagra a následné ručné zarovnanie a upravenie cesty tak, aby sa voda nehromadila na vozovke, ale odtekala mimo. Počas jej úpravy bolo nutné odvaliť jeden balvan obmedzujúci šírku vozidla. Pri jeho odstraňovaní sa podarilo na lyžici bagra odlomiť jeden zub a tak sa pristúpilo k ručnému rozštiepeniu balvanu za pomoci klinov a kladiva. Úprava cesty sa zastavila pred 1. bránou hradu Tematín, aby neboli narušené archeologické situácie interiéru hradu. Zvyšné časti sa upravovali ručne. Na všetky práce dohliadal archeológ.

tematin2

Pokračovali aj práce priamo na hrade. Na severnej stene Severného paláca boli dva veľké výpadky muriva. Pracovníci otvory začistili tak, aby nové murivo bolo založené na zdravom pevnom základe tvorenom buď skalným podložím alebo pevným murivom. Za týmto účelom boli vytvorené archeologické sondy po oboch stranách otvorov a všetky nálezové okolnosti boli zdokumentované. Vo východnejšom otvore sa našiel prevét (toaleta) v dobrom stave, čo bolo veľmi osviežujúce. V západnejšom boli nájdené špalety (bočnice) pravdepodobne okna alebo dvier. Po dokončení dokumentácie na vonkajšej strane severnej steny sa začali murárske práce na vymurovaní základového muriva otvorov. Nové murivo kopíruje vedľajšie kostrbaté murivo, ktorému lícne kamene už vypadali. Keďže všetky skutočnosti je nutné preskúmať aj architektonicko-historicky, boli murárske práce pozastavené a presunuté na iné pracoviská. Neskôr pokračovalo začisťovanie muriva smerom na východ z vonkajšej steny.

tematin3

Pod oknami Západnej steny začistili robotníci kavernu, kde sa našli špalety svetlíka do pivnice, ktorá sa nachádzala pod západnou časťou S paláca. Túto časť čaká taktiež architektonicko-historický prieskum. Vo Východnej bašte sa začalo s menším upratovaním bašty od špiny. Očistili a vyspravili sa strielne v pivnici (6ks) a zamuroval sa priestor nad dverným otvorom, čím sa dokončila rekonštrukcia vstupu do bašty.

Neustále taktiež  prebiehajú čistiace práce intravilánu hradu od náletovej zelene a odpadkov.

Zdroj: Tematin Castle

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972