Aktuality

Na Slovensku sa koná cvičenie simulovanej havárie jadrového zariadenia

By 17. októbra 2012No Comments

Na Slovensku sa dnes ráno začalo pod gesciou Ministerstva vnútra SR dvojdňové celonárodné cvičenie simulovanej havárie jadrového zariadenia pod názvom Havran 2012.

[singlepic id=11482 w=520 h=340 float=center]

Cvičenie sa začalo v skorých ranných hodinách simulovanou nehodou na jadrovom zariadení Bohunice. Kvôli cvičeniu bolo prerušené riadne rokovanie vlády SR a na Úrade vlády zasadal Ústredný krízový štáb (ÚKŠ), ktorý viedol podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák. Konalo sa tiež zasadnutie Krízového štábu Ministerstva vnútra SR.

Prvý deň cvičenia je zameraný na preverenie informačných tokov, systému varovania a vyrozumenia obyvateľstva, reálnosti havarijných plánov dotknutých subjektov, reakcie krízových štábov a reálnosti zabezpečenia vecných zdrojov a vecného plnenia vyžadovaných krízovými štábmi pri riešení krízovej situácie.

Druhý deň 18. októbra sa budú konať v Trnavskom a Nitrianskom kraji ukážky praktickej činnosti evakuácie. V rámci evakuácie bude prebiehať napríklad ukážka presunu evakuovaných mimo ohrozené územie, činnosť kontrolných stanovíšť, hniezda zranených, hygienickej očisty osôb a dekontaminácie dopravnej techniky. Okrem obyvateľov zúčastňujúcich sa na praktických ukážkach sa ďalší občania do cvičenia nezapoja.

Cvičenie sa koná na základe uznesenia vlády SR k správe o priebehu a výsledkoch 5. posudzovania Národnej správy SR v zmysle Dohovoru o jadrovej bezpečnosti. Zúčastňujú sa na ňom aj zahraniční pozorovatelia, a to z Českej republiky, Poľskej republiky, Rakúskej republiky, Maďarska, Ukrajiny, Slovinska a Chorvátska. Správu o vyhodnotení cvičenia predloží na rokovanie vlády SR do konca tohto roka minister vnútra.

Text: tlačová sprava

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972