Chavkoš nočný (Nycticorax nycticorax) sa volá chránený druh vodného vtáka, ktorého populácia na Slovensku tvorí len do 400 párov. Na Sĺňave zachytil krátke stretnutie s týmto plachým vtákom fotograf a milovník prírody Branislav Jakubec. Chavkoše sa väčšinou vyskytujú v Podunajskej nížine.

„Ani som netušil, že je to až tak vzácny a málo sa vyskytujúci druh vtáctva u nás, ja som dokonca objavil dvoch. Najskôr som si myslel, že to je malá volavka, ktorých hniezdi v Piešťanoch a okolí hodne, no po upozornení priateľov a preštudovaní literatúry som sa dozvedel, že to je práve chavkoš nočný,“ uviedol B. Jakubec.

Podľa zdrojov na stránkach ochranárov je Chavkoš nočný stredne veľký volavkovitý vták s kratším zobákom. Nie je prísne nočným vtákom, ako to naznačuje jeho názov vo viacerých jazykoch. Je často aktívny aj cez deň, hlučný v hniezdnych kolóniách. Počas letu sa ozýva silným jednoslabičným hlasom pripomínajúcim hlas žaby. Vtáky nocujú spolu vo veľkých skupinách na stromoch. Hniezdi v močiaroch a rybníkoch s bohatou vegetáciou, s kríkmi a so stromami. Kŕmi sa aj na pasienkoch, kanáloch a vodných nádržiach. Európska populácia zimuje v Afrike.

11206107_10200640459371044_6852811859711849517_nChavkoš nočný je rozšírený hniezdič v strednej a južnej Európe. Za posledné desaťročia jeho populácia mierne klesla. Dnes má európska populácia mierne kolísavý charakter. Celkový počet hniezdiacich párov v Európe je asi 87 000. Krajiny s početnejšími populáciami sú Rusko, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko, Taliansko a Francúzsko. Druh kategórie SPEC 3, stupeň ohrozenia D.

V rokoch 1980-1999 bol na Slovensku celkový počet hniezdiacich párov 100-400. Hniezdne kolónie chavkoša sa vyskytujú na Podunajskej nížine a na oboch projektových územiach. Stav ochrany na týchto miestach je priaznivý . V CHVÚ Senné hniezdi 70-130 párov, v CHVÚ Medzibodrožie asi 250-400 párov. (www.life-senne.sk)

Hlavnými faktormi, ktoré zredukovali počet kolónií a celkovú veľkosť populácie chavkoša nočného v projektovom území bolo zničenie mŕtvych ramien a podobných mokradí a zmenený vodný režim. Ďalším negatívnym faktorom je nedostatok potravy. Počas 20. storočia tu boli aj ďalšie a populácia bola výrazne vyššia. Chavkoš nočný sa zdá byť extrémne citlivý na pokles vodnej hladiny. Ochrana chavkoša nočného by mala pozostávať z obnovy vyschnutých riečnych ramien, zlepšenia potravnej ponuky (najmä ryby) a udržiavania pokoja v hniezdnych kolóniách. (www.broz.sk)

„Chavkoš nočný/ Bučiak nočný – Nycticorax nycticorax – prvé exempláre sme zaregistrovali na Sĺňave v sedemdesiatych rokoch. Objavujú sa počas migrácie koncom marca a v posledných rokoch sa zdržiavajú na Výsadbe a v ochrannom pásme Sĺňavy aj v hniezdnej dobe. Je to ďalší príklad, že tento pomerne plachý vták, dokáže existovať aj v blízkosti ľudí, viď kolokruh Sĺňava. Jeho názov prezrádza, že žije prevažne nočným životom, pravdepodobne aby sa vyhol potravnej konkurencií väčších volavkovitých vtákov. V tomto roku sme mohli pozorovať na Sĺňave 10-15 kusové kŕdle, ktorých hlasový prejav pripomína kvákanie žiab,“ uvádza ornitológ Erich Kubica.

-inf-, foto a video: B. Jakubec

 

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972