Connect with us

Aktuality

Na situáciu v meste zareagovali Otvoreným listom primátorovi

Published

on

Člen Mestského zastupiteľstva Mesta Piešťany žiada v Otvorenom liste od primátora vysvetlenie k medializovaným informáciám zo stredy 17. marca. Zaujíma ho napríklad, či a ako došlo k bezpečnostnému incidentu, či boli dodržané zákonné postupy, a tiež ako je zabezpečený chod úradu. Podpísal ho Tomáš Hudcovič ako zástupca najväčšieho poslaneckého klubu Spoločne pre Piešťany a podľa jeho slov ho odovzdal dnes, v stredu 18. marca na podateľni MsÚ. My vám ho prinášame v plnom znení bez úpravy. Odpovede na otázky sa poslanci chcú dozvedieť na zajtrajšom zasadaní miestneho parlamentu.  

IMG_5018_resize1-560x373

 Piešťany  18. marca 2015

Vážený pán primátor,

         na úvod tohto otvoreného listu chceme uviesť, že plne rešpektujeme Vaše výhradné kompetencie štatutára Mesta Piešťany, vyplývajúce z platných právnych predpisov a tento otvorený list nie je mienený ako zasahovanie do Vašich kompetencií či už pri riadení, alebo v pracovnoprávnych vzťahoch so zamestnancami. V súčasnosti  však absentuje v právnych normách, ktoré upravujú činnosť  verejnej správy, až na drobné výnimky, inštitút individuálnej zodpovednosti, a to znamená, že  dôsledky konania primátora znáša Mesto Piešťany, a teda všetci jeho obyvatelia.

V kontexte medializovaných informácií zo 17. marca 2015 a informácií od zamestnancov úradu o napätej situácii,  o možných bezpečnostných incidentoch a prípadnom  ohrození fungovania mestského úradu, či súdnych dohier situácie, ktorá vznikla  na mestskom úrade, vyjadrujeme znepokojenie  a radi by sme vás požiadali o vysvetlenie a zodpovedanie otázok, ktoré vyvstávajú. Niektorí zamestnanci úradu nás informovali, že zvažujú podať sťažnosti a prípadne  žaloby voči svojmu zamestnávateľovi pre údajné zasahovanie do súkromia /prehľadávanie pracovísk zamestnancov a sťahovanie údajov z počítačov bez vedomia a prítomnosti zamestnancov/ zo strany zamestnávateľa a zrejme  tretích osôb.

Každý štatutár mesta by mal postupovať v zmysle platných zákonov Slovenskej republiky a vyvarovať sa konania, ktoré by mohlo mať dôsledky pre všetkých obyvateľov mesta. Taktiež je podľa nás  dôležité zachovať morálnosť a etiku postupu v riešení pracovnoprávnych otázok. Samozrejme, pokiaľ je dôvodné podozrenie na nezákonnosť konania zamestnancov, je potrebné túto vec riešiť, avšak  v zmysle platných zákonov a predpisov Slovenskej republiky.

Na  základe  spomenutých vecí sa na vás obraciame s otázkami:

Došlo na mestskom úrad v Piešťanoch k bezpečnostnému incidentu 7. marca 2015?

Kto v tomto termíne vstúpil do budovy a aké činnosti vykonával? Manipuloval niekto s počítačmi zamestnancov v tomto termíne?

Porušili zamestnanci bezpečnostnú smernicu? Ako?

Došlo  k sťahovaniu dát  z počítačov na mestskom úrade na externé zariadenia neoprávnenými  osobami?

Bolo vedeniu mesta nahlásené  podozrenie s manipuláciu s údajmi a počítačmi? Kedy a ako vedenie mesta postupovalo pri zabezpečení ochrany osobných údajov?

Aké činnosti vykonáva spoločnosť illi s.r.o. na mestskom úrade? Aké sú jej referencie v oblasti personalistiky, keďže tieto nie sú verejne dostupné? Aké konkrétne činnosti spoločnosť illi vykonávala na mestskom úrade. Je uvedená spoločnosť oprávnená oboznamovať sa a nakladať aj s osobnými údajmi obyvateľov mesta Piešťany?  Prečo je na zmluve so spoločnosťou illi iné IČO ako v obchodnom registri?

Boli dodržané pri kontrole pracovísk zamestnancov MsÚ zákonné postupy, bola kontrola  vykonaná  za ich prítomnosti a boli o nej informovaní? Boli  informovaní zástupcovia odborov. Nedošlo k nezákonnému nátlaku na zamestnancov?

Je zabezpečený chod úradu a vydávanie rozhodnutí, kde ak si mesto nebude plniť svoje povinnosti môže čeliť žalobám  subjektov, ktoré by mohli byť poškodené nečinnosťou  Mesta Piešťany?

Požiadali by sme vás, aby ste tieto otázky zodpovedali na rokovaní mestského zastupiteľstva vo štvrtok 19. marca.

S úctou, Tomáš Hudcovič,  predseda poslaneckého klubu Spoločne pre Piešťany MsZ Piešťany

Continue Reading

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články