Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany sa opäť zídu na svojom riadnom zasadaní tento štvrtok 28. mája popoludní. Na piate stretnutie majú pripravené dve desiatky bodov programu a prerokovávať budú napríklad informáciu o možnosti presunu mobilnej ľadovej plochy, či financie na opravu chladenia Easton arény.

IMG_5002_resize-560x373

Po pravidelných úvodných bodoch ako plnenie uznesení z minulých zastupiteľstiev, či pripomienky a dopyty obyvateľov začnú zrušením Všeobecne záväzného nariadenia z roku 2008 o deratizácii, pretože podľa vyjadrenia prokuratúry,mestu by mali postačiť vyššie právne normy. Hovoriť sa bude tiež predaji akcií Prima banky, za ktoré by mesto mohlo získať 15 – 25 tisíc eur. Nasledovať bude formálne odvolanie dočasnej riaditeľky Služieb mesta Piešťany (SMP) z dôvodu nástupu nového riaditeľa Miroslava Prochásku do funkcie.

poslanci hlasovanie karta2

Poslanci si v predchádzajúcom období vyžiadali informáciu o možnostiach premiestnenie mobilného klziska z centra mesta a jeho efektívnejšieho využitia. SMP predkladajú materiál, kde sa hovorí, že vhodnou lokalitou by bolo parkovisko  priestranstvo pri Obchodnom dome Prior.  Ďalším bodom je infomácia o kalkuláciách cien cintorínskych služieb.

REKLAMAbio dia web baner 300x300 maj18

Okrem zmluvy s vodohospodármi o spolupráci pri budovaní cyklochodníka pri Dubovej a s energetikmi o novom vedení pri bývalej Tesle, na poslancov čaká aj niekoľko návrhov na odpredaj mestských pozemkov. Pred záverom rokovania poslancov oboznámi s výsledkami svojich šetrení hlavný kontrolór.

Dôležitým bodom programu bude aj schvaľovanie financií na opravu chladenia na zimnom štadióne. Peniaze na opravu sa majú presunúť z pôvodne navrhovaných tohtoročných investícií hradených z úverových zdrojov –  105 000 € z položky  revitalizácia Námestia SNP a  15 000 € z nákladov na zbúranie ZŠ A. Trajana.

Kompletný program nájdete tu a materiály tu.

-ad-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972