Na prevádzkovanie Evy má ísť 35 000 eur, športovým klubom rozdelili ďalších 15 tisícok

Na prevádzkovanie Evy má ísť 35 000 eur, športovým klubom rozdelili ďalších 15 tisícok

6. mája 2016 Off Od PNky.sk

Komisia pre financie a podnikanie a Komisia pre šport a rekreáciu sa medzi prvými na pondelkovom rokovaní zaoberali aj delením financií z dotačného systému mesta. Pre Klub vodného póla Piešťany na prevádzkovanie Evy odporúčala finančná komisia prideliť celú sumu 35-tisíc eur podľa rozpočtu. Ostatné žiadosti podľa jej členov nespĺňali požiadavky. Sumu 15-tisíc mala k dispozícii na rozdelenie Komisia pre šport a rekreáciu. Najviac peňazí, až 60 tisíc požadovali hokejisti, členovia komisie po prerokovaní pre hokejovú mládež odporúčali 3380 eur, druhú najvyššiu sumu „priklepli“ tenistom. Konečné slovo má ešte pri žiadostiach do tisíc eur primátor a vyšších sumách zasa poslanecký zbor.

peniaze (2)
Z rozpočtovej položky príspevky pre PO a FO – oblasť aktivity špecifických podnikateľských a zamestnaneckých aktivít navrhla Komisia pre financie a podnikanie schváliť pre Klub vodného póla Kúpele Piešťany dotáciu vo výške 35 000 Eur. Žiadosti zamestnaneckých aktivít A&D Service Piešťany – Anna Ďurinová členovia nechválili, pretože podľa nich je žiadaná služba považovaná za bežnú podnikateľskú službu a nie za špecifickú s dopadom na rozvoj mesta. Komisia odporúča realizovať zámer v súčinnosti z ÚPSVaR a iných celoslovenských nadácií.

 

Ani Prvý piešťanský pivovar neuspel so svojou požiadavkou na zriadenie požičovne lodí. Komisia ju podľa zápisnice nepodporila: „nakoľko subjekt nepredložil žiaden náčrtok s prevádzkovaním projektu, ani s jeho priestorovým umiestnením a zabezpečením, ani so súhlasným schvaľovacím stanoviskom SVH Piešťany. Žiadosť neobsahuje ani popis dodržiavania bezpečnostných predpisov pri prevádzkovaní zámeru.“

Z 15-tisícovej dotácie na športové aktivity navrhla na svojom pondelkovom rokovaní ďalšia Komisia – pre šport a rekreáciu, podporiť najvyššou sumou 3 380 Eur mládežnícke družstvá ľadového hokeja zaradených do prípraviek, športových hokejových tried, dorastu a juniorov v klube HK Havrani, konkrétne na úhradu nákladov na dopravu, stravovanie a ubytovanie, náklady na domáce stretnutia a náklady na odmeny trénerov. Druhú najvyššiu dotáciu vo výške 2 270 Eur odporúčali členovia poskytnúť pre Tenisový klub Kúpele Piešťany na podporu mládeže a technické zabezpečenie súťaží, ďalej  TJ Sĺňava predbežne „odklepli“ 1 660 Eur na zabezpečenie športových podujatí a nábory pre deti. Prvý futbalový klub Junior – Piešťanskí kohúti môže získať dotáciu podľa odporúčania komisie viac ako tisícpäťsto eur. Ďalším žiadateľom zo športu rozdelila komisia sumy od dvesto do tisíc eur. Podrobné sumy nájdu záujemcovia v zápisnici: tu. KŠaR odporúčala tiež primátorovi mesta Piešťany prijať Hádzanársky klub Piešťany v súvislosti s postupom do extraligy za účelom morálneho ocenenia.

Peniaze rozdeľovali aj ostatné komisie, informáciám o nich sa budeme venovať v ďalších článkoch.

-red-, ilustr. foto: archív

Čítajte tiež:

Komisie majú na programe aj dotácie, najviac žiadostí prišlo na kultúru