Od pondelka 29. júla prebieha na piešťanskom mestskom úrade kontrola z Najvyššieho kontrolného úradu. Pozostáva z dvoch nezávislých kontrolných akcií. Ich výsledky budú známe zrejme koncom roka.

Podľa vyjadrenia Janky Burdovej, riaditeľky Odboru komunikácie a styku s verejnosťou NKÚ, ide o kontroly v súlade s plánom kontrolných akcií NKÚ SR na rok 2019 a kontrolóri nekonajú na základe žiadneho špeciálneho podnetu.

„Kontroly sa konajú v rámci dvoch nezávislých kontrolných akcií a to „Systém podpory subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne“ a „Systém ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore“. V prvom prípade je účelom kontrolnej akcie preveriť nastavenie procesov pri poskytovaní dotácií v nadväznosti na strategické zámery rozvoja mesta a ich plnenie. Zároveň preveriť čerpanie poskytnutých dotácií z hľadiska stanoveného účelu a podporených oblastí, zhodnotiť stav a vývoj dlhu a záväzkov mesta,“ približuje J. Burdová.

„V prípade „Systému ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore“ je účelom kontrolnej akcie zistiť objem finančných prostriedkov, ktoré boli alokované na zabezpečenie ochrany údajov a prispieť k správnej implementácii potrebných technických, organizačných a personálnych opatrení vyplývajúcich prevádzkovateľom z nariadenia a poukázať na možné formálne plnenie povinností v predmetnej politike,“ dodáva pracovníčka NKÚ.

Kontrolu potvrdila hovorkyňa Mesta Piešťany Drahomíra Moretová, ktorá povedala, že kontrolóri sa ohlásili minulý piatok a hneď po víkende začali s kontrolou. Podľa NKÚ rovnaké kontroly prebiehajú aj v iných subjektoch samosprávy v rámci celého Slovenska. Ukončenie oboch kontrol sa predpokladá koncom roka 2019 a výsledky budú formou záverečných správ k dispozícii na web stránke úradu www.nku.gov.sk a stránkach NKÚ na sociálnych sieťach.

-th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972