Mesto Piešťany plánuje zrealizovať opravu Sládkovičovej ulice v úseku spájajúcom ulice Teplická, Meštianska a Hollého, návrh poslanci mestského zastupiteľstva schválili ešte v máji minulého roku. Do verejného obstarávania zákazky s názvom „Regenerácia sídla Centrálna mestská zóna Sládkovičova ul. Piešťany“ sa prihlásilo dohromady sedem firiem, pričom víťaznú ponuku zaslala EUROVIA SK z Košíc. Rozsiahle práce sa spoločnosť zaviazala vykonať v hodnote 766 441,85 eur vrátane DPH. Opravy by sa mali týkať nielen cestnej komunikácie, ale aj chodníkov, verejného osvetlenia a zelene, prebiehať by mali v období troch mesiacov odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska zhotoviteľom. Detaily týkajúce sa priebehu rekonštrukčných prác ako aj plánovaného termínu sme zisťovali na radnici, bližšie podklady sme doposiaľ nedostali.

Rekonštrukčné práce týkajúce sa Sládkovičovej ulice súviseli so zmenou rozpočtu a s prostriedkami, ktoré radnica ušetrila na stavbe kompostárne. Návrh na rekonštrukciu predkladal Tomáš Hudcovič, ktorý argumentoval tým, že úsek nadväzuje na opravenú Teplickú ulicu a práce by mali kvôli zlému podložiu prebiehať etapovite. Pôvodne odhadovaná celková hodnota zákazky 1 157 234 eur bez DPH bola súťažou nakoniec znížená takmer o polovicu, konkrétne na sumu 638 701,55 eur bez DPH. Tri najlepšie ponuky zaslali firmy EUROVIA SK, ALPINE SLOVAKIA a Ing. Marián Sahúl STAVEKO, pričom o prvenstve košickej firmy rozhodla najnižšia cena.

Počas prác na rekonštrukcii Sládkovičovej ulice má byť realizované napríklad odfrézovanie jestvujúcej živičnej vozovky, živičných chodníkov a vjazdov, zarezanie asfaltovej vozovky a odstránenie cestných kamenných betónových obrubníkov. Následne majú byť realizované výkopové práce i vyrovnávanie terénnych nerovnosti, spodná stavba komunikácií a búracie práce do viac ako polmetrovej hĺbky, po ktorých príde na rad spevnenie podložia násypom štrkodrvín a stavebné práce.

-lt/Zdroj: uvo.gov.sk/Foto: archív/(Aktualizované 12:31)-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972