V nedeľu 27. novembra zapálili na Námestí slobody zástupcovia cirkvi a mesta prvú adventnú sviecu. Touto nedeľou sa začalo obdobie stíšenia, očakávania a príprav na Vianoce. Čakanie na ne od roku 2013 tradične spríjemňujú vianočné trhy a hudobný program.

IMG_6806

Program na námestí sa začal o pol štvrtej predstavením Vianoce ako kedysi, ktoré predviedli členovia Združenia exallievov don Bosca. Neskôr sa prítomným prihovoril druhý viceprimátor mesta Piešťany Tomáš Hudcovič: „Prvá adventná nedeľa je začiatkom času vianočného očakávania. Adventný veniec symbolizuje víťazstvo, kráľovstvo. Pribúdajúce sviečky prežiarujú čas radostný, ktorý zažívame počas Vianoc. Pre obyvateľov sú tieto sviatky časom radosti z darčekov, pre kresťanov je to navyše čas očakávania príchodu Ježiša Krista.“

Za evanjelickú cirkev sa prítomným prihovoril zborový farár Branislav Dolinský a ku katolíkom prehovoril dekan Jozef Gallovič. Viceprimátor zapálil na adventnom venci prvú sviecu, ktorú nato požehnal piešťanský dekan. Zábavu rozprúdil hudobný program folklórneho súboru Borovienka, ktorý vystriedala hudobná skupina Bojnanci a Detská skupina Úsmev.

-vv-

 

 

 

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972