Na námestí sa rozhorela prvá adventná svieca

Na námestí sa rozhorela prvá adventná svieca

4. decembra 2017 Off Od PNky.sk

Námestie slobody zaplnilo počas nedele 3. decembra množstvo obyvateľov Piešťan, ktorí chceli spoločne so zástupcami mesta a cirkevnými hodnostármi privítať príchod adventného obdobia. K ľuďom sa prihovorili primátor Miloš Tamajka, poslanec Andrej Klapica, dekan Jozef Gallovič z Farnosti sv. Cyrila a Metoda Piešťany a Branislav Dolinský z Evanjelického cirkevného zboru Piešťany. V programe mohli návštevníci podujatia vidieť Exallievov Dona Bosca, trojica herečiek sa vo svojom predstavení venovala tomu aké boli Vianoce kedysi a hlavne ako sú v súčasnosti konfrontované s dnešnou dobou a technológiami. Na pódiu sa objavila aj hudobná skupina Prameň a Folklórny súbor Povoja. Najbližšie poteší na námestí deti i dospelých návšteva Mikuláša, ktorí spolu s čertom a anjelom prídu v stredu 6. decembra o 17.00 hodine.

„Niektorí vedci tvrdia, že keď si človek sám sebe niečo odoprie, tak sa stáva silnejším a lepším a cíti sa užitočnejšie. Ak si niekto z nás niečo odoprie tak podvedome to pôsobí pozitívne aj na jeho okolie. Práve preto by som chcel v tomto období poprosiť nás Piešťancov, aby sme skúsili urobiť niečo pre to, aby tieto naše Piešťany boli lepšie, aby sa tu krajšie žilo, bolo tu príjemnejšie,“ povedal vo svojom príhovore Andrej Klapica.

„Hovorí sa, že počas tohto štvortýždenného predvianočného obdobia by sme mali byť v pokoji, kľude a mali by sme vypnúť. Takisto sa v historickom kontexte správali aj naši predkovia, či už to boli prastarí rodičia alebo staré mamy, počas tohto obdobia sa driapalo perie a ľudia boli s rodinou. Mali by sme sa zamyslieť a pripraviť takéto príjemné a pokojné prostredie pre svoje rodiny. Preto Vám prajem zo srdca, aby ste boli počas tohto predvianočného obdobia čo najviac so svojimi blízkymi a aby ste naozaj využili tento čas,“ vyjadril sa primátor Miloš Tamajka.

„Povedal by som, že žiť advent je dnes veľmi náročné, advent je čas stíšenia, to je čas ticha a viete ako je dnes ťažké sa stíšiť. Písmo hovorí, že len ten pochopí Boha, kto sa vie stíšiť. V jednej rodine poslali dievčatko pomodliť sa a ono prišlo a hovorí: Nemôžem sa pomodliť. Ale tak skús sa ešte raz, choď sa pomodliť. Tak ešte raz to skúšalo to dievčatko a potom sa vrátilo. Nedá sa mi modliť. A prečo? spýtali sa jej. Nepočujem pána Boha. A prečo ho nepočuješ? Lebo robíte veľký hluk. To je práve to. Že v advente, aby sme počuli pána Boha musíme si nájsť to ticho,“ uviedol vo svojom príhovore dekan Jozef Galovič zástupca Farnosti sv. Cyrila a Metoda Piešťany.

Súbor Exallievov Dona Bosca predviedol na pódiu krátku scénku, v ktorej trojica herečiek stvárnila jednoduché dedinské ženy. Trampoty, ktorým čelili sa týkali napríklad vianočného pečenia a nedostatku vajec, ale aj sociálnych sietí a návštevy podujatia organizovaného radnicou.  

Návštevníci Piešťanských vianočných trhov mohli počas prvého adventného víkendu navštíviť aj Vianočný Piešťanský Rýnek, na ktorom si mohli vybrať z bohatej ponuky remeselných výrobkov. -lt-