Organizačná štruktúra na Mestskom úrade sa opäť mení, onedlho by sa mali rozbehnúť výberové konania na dve novovytvorené pracovné miesta. Jedno z nich je vyhradené pre referenta na Oddelení stavebných služieb a rozvoja
mesta, ďalšia obsadzovaná pozícia je referent Oddelenia IT a majetkových služieb. Výber vhodných kandidátov by mal byť ukončený do konca kalendárneho roka. Radnica by tak mala po novom mať 98 zamestnancov, pričom v Opatrovateľskej službe v domácnosti pracuje 60 ľudí a ďalších 63 zamestnancov sa nachádza v Zariadeniach sociálnych služieb.

OS Mesto

O zmenách organizačnej štruktúry sa rozhodlo na porade vedenia mesta Piešťany dňa 08. novembra. Podľa zverejnených informácií má na Oddelení stavebných služieb a rozvoja mesta vzniknúť jedno funkčné miesto referenta, ktoré bude spadať pod priamu pôsobnosť vedúcej tohto oddelenia. Druhé referentské miesto bolo zriadené na Oddelení IT a majetkových služieb, pričom spadať bude rovnako pod priame riadenie vedúceho tohto oddelenia. Okrem toho má nastať preradenie dvoch miest pôvodne patriacich pod oddelenie IT a majetkových služieb do Oddelenia právnych a klientskych služieb. Ďalšia zmena sa týka výmeny pracovníka zodpovedného za archív Oddelenia právnych a klientskych služieb, ktorý bude po novom pracovať na pozícii archivára Oddelenia IT a majetkových služieb.

-lt/Zdroj a grafika: Mesto Piešťany/Foto: archív-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972