Podľa nedávnych vyjadrení primátora Petra Jančoviča i prednostky Denisy Bartošovej, piešťanský mestský úrad bojuje s nedostatkom zamestnancov. Za prvé štyri mesiace tohto roka ich z úradu odišlo trinásť. Podľa hovorkyne prevažná väčšina z nich z vlastného podnetu a dohodou. V porovnateľnom období nastúpilo jedenásť nových ľudí, avšak z poskytnutej odpovede nie je možné zistiť, či išlo o obsadenie rovnakých miest, z ktorých zamestnanci odišli, alebo išlo o obsadenie dlhodobejšie voľných miest.

Po medializovaných informáciach o tom, ako mal nový primátor vyhodiť zamestnankyňu úradu, sme sa pýtali hovorkyne Drahomíry Moretovej s koľkými ľuďmi bol ukončený pracovný pomer od nástupu primátora Petra Jančoviča do funkcie. Rovnako nás zaujímali dôvody ukončenia pracovných pomerov. „Od januára do apríla 2019 skončilo pracovný pomer trinásť zamestnancov. Z toho bola jedna výpoveď zo strany zamestnanca. Sedem zamestnancov ukončilo pracovný pomer dohodou na ich podnet. Štyrom uplynula doba určitá a jeden pracovný pomer skončil v skúšobnej dobe na podnet zamestnanca,“ hovorí D. Moretová. Z vyjadrenia vyplýva, že žiaden pracovný pomer nebol ukončený výpoveďou zo strany zamestnávateľa.

Podľa odpovede z radnice nastúpilo od decembra 2018 do apríla 2019 do pracovného pomeru jedenásť ľudí. Nešlo však len o mestský úrad, ale aj o zariadenia sociálnych služieb a opatrovateľky. Na úrad v tomto období nastúpila nová prednostka, traja referenti a dve upratovačky. Pracovné miesta sa obsadzovali pohovorom. Na otázku koľko je na úrade aktuálne voľných pracovných miest, sme odpoveď nedostali. Aktuálne sú zverejnené dva pohovory na obsadenie pracovných miest. Mesto hľadá matrikárku a opatrovateľku do ZOS Lumen.

Na aprílovom rokovaní zastupiteľstva sa prednostka Denisa Bartošová vyjadrila, že úradu chýbajú ľudia najmä na stavebnom a investičnom oddelení, kde sa veľmi ťažko hľadajú pracovníci. Poslancom okrem iného povedala: „Ak máte ľudí, ktorí vedia v investičnej činnosti pracovať, nech sa prihlásia na úrade. Budem veľmi rada, ak takýchto ľudí budeme môcť prijať.“ 

Zrejme sa vráti časť ľudí, ktorých prepustil primátor Tamajka

Súdne spory s bývalými zamestnancami, ktorých pre zmenu organizačnej štruktúry prepustil primátor Miloš Tamajka, ešte nie sú ukončené. Mesto však podľa vyjadrenia hovorkyne s nimi chystá mimosúdny zmier. Na minulotýždňové rokovanie mestského zastupiteľstva vedenie Mesta Piešťany predložilo návrh zmien rozpočtu, kde takmer 200-tisíc eur má byť použitých ako náhrada mzdy a platu. Ide o peniaze práve na mimosúdny zmier. Poslanci zastupiteľstva tento zámer schválili bez jedinej verejnej pripomienky.

Prednostka Denisa Bartošová taktiež plánuje zmenu organizačnej štruktúry. Jej detaily počas aprílového stretnutia s novinármi nechcela konkretizovať. Na zastupiteľstve povedala, že má záujem procesné riadenie a riadenie odborníkmi. Organizačná zmena by mala byť realitou v druhej polovici tohto roka. Podľa našich informácií sa počíta s tým, že sa vráti časť zamestnancov prepustených Tamajkom.

-th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972