Na Marhát už len s povolením?

30. mája 2013 Off Od

Turisti bijú na poplach. Novela zákona o lesoch môže podľa nich obmedziť slobodu pohybu a zakázať organizovaným skupinám vstup na turistické chodníky.

[singlepic id=43300 w=520 h=340 float=center]

 

„Po tom, čo poslednou novelou zákona o lesoch zakázali cyklistom a koňom pohyb po nevyznačených chodníkoch, prišli ministerskí úradníci s nápadom, že organizovať telovýchovné, športové alebo turistické súťaže a podujatia alebo vykonávať komerčné aktivity na lesných pozemkoch bude možné len po písomnej dohode s obhospodarovateľom lesa,“ píše lesník a ekológ Róbert Oružinský na web stránke ekoforum.sk a vyzýva, aby ľudia podpísali verejnú pripomienku k pripravovanej zmene zákona.

Tá by podľa jeho názoru umožnila „obhospodarovateľom lesov de facto zakázať vstup napr. organizovanej turistickej skupine na turisticky značený chodník prechádzajúci lesmi.“

Ministerstvo pôdohospodárstva, ktoré novelu do pripomienkového konania predložilo, si za návrhom stojí. „Bude na organizátoroch týchto podujatí, aby sa s obhospodarovateľmi lesov písomne dohodli. Novela zákona o lesoch totiž iba reaguje na oprávnené záujmy vlastníkov, správcov a obhospodarovateľov lesov a ich skúsenosti s organizovaním podujatí na lesných pozemkoch, pričom títo nemali doteraz možnosť určovať podmienky, za akých môžu byť podujatia organizované, keď v súčasnej dobe, po ukončení podujatí, zostáva vlastne na nich povinnosť dať pozemky a lesy do stavu zodpovedajúcemu zákonu (napr. odstraňovať znečistenie pozemkov a lesov odpadkami a odstraňovať ponechané označenia),“ vysvetlil v písomnej odpovedi riaditeľ odboru komunikácie ministerstva Peter Hajnala.

REKLAMA

bike-centrum

Podľa usporiadateľa Behu cez Ahoj Jozefa Drahovského by zmena zákona bola „horšou alternatívou k dnešnému stavu.“ Už v súčasnosti musí pri každom hromadnom behu cez les podať písomnú žiadosť na Lesy SR a obdržať súhlasné stanovisko.

Spoluorganizátor turistických pochodov František Mikovič z Hlohovca hovorí, že povinnosť ohlasovať takéto podujatia už existuje: „Ak pribudne ďalšia povinnosť podľa zákona o lesoch, tam už nestačí ohlásenie, ale musí byť písomná dohoda. A navyše, to nie je limitované minimálnou účasťou, čiže to môže platiť prakticky pre všetky podujatia – napríklad aj pre päť turistov.”

Dodal, že ak tento návrh prejde parlamentom, bude to v skutočnosti koniec organizovaných turistických akcií. „V takom prípade nemienim nič organizovať. Budem využívať iba slobodu pohybu po lese, ktorú dala ľudom ešte Mária Terézia vo svojom zákone. Pokiaľ ju máme,” uviedol dlhoročný organizátor Pochodu HP František Miklovič.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič