Na Mape sociálnych inovátorov je viacero Piešťancov

Na Mape sociálnych inovátorov je viacero Piešťancov

5. decembra 2015 Off Od PNky.sk

Nadácia Pontis v spolupráci s organizáciou Ashoka zmapovala ľudí, ktorí menia Slovensko k lepšiemu. Medzi 945 vybratých ľudí sa dostalo až 13 obyvateľov nášho mesta a okresu, podieľajúcich sa na rôznorodých aktivitách s pozitívnym posolstvom. Hlavným cieľom Mapy sociálnych inovátorov je prepojenie ľudí z rôznych oblastí, prípadne aj štátov, pretože Ashoka realizuje podobné projekty v Čechách, Poľsku a Maďarsku. Možnosťou je aj zapojenie sa do globálnej siete Ashoka Fellows, ktorá ponúka organizáciám najrôznejšie formy podpory, aby tak mohli znásobiť svoj spoločenský dopad. V budúcnosti by mal vzniknúť aj online portál, kde budú prístupné aj profily a činnosť inovátorov. 

Na mape sa nám podarilo nájsť Huga Glossa/Kto pomôže, Jozefa Bardíka, Branislava Jobusa, Rastislava Gabloviča/PunkStream, Petra Demka a Aurela Rusnáka/Kvas, Bruna Jakubca/Pre Prírodu, Dušana Matušku/Octago, Jarmilu Stanekovú/AkSen, Michala Fialu/Sĺňava, Katarínu Agnetovú/FS Žito, Tomáša Hudcoviča/OZ Pro Civitate a Líviu Gažovú/Centrum architektúry. Dúfame, že sme nikoho neprehliadli a všetkým aktívnym obyvateľom mesta vrátane tých, ktorí sa na mapu náhodou nedostali, želáme veľa energie a čo najviac výsledkov ich nezištnej práce.ngg

„V spolupráci s organizáciou Ashoka sme zmapovali, kto sú ľudia, ktorí menia našu krajinu k lepšiemu. Mapovanie prebiehalo metódou snehovej gule. Pýtali sme sa oslovených osobností, kto sú ďalší zaujímaví ľudia, ktorí prinášajú jedinečné prístupy pre riešenie spoločenských problémov. Najprv sme oslovili prvých 20 ľudí vo vybraných oblastiach a tí nám odporučili ďalších, ktorých vnímajú ako sociálnych inovátorov, expertov alebo podporovateľov, čím sa guľa nabaľovala. Urobili sme 204 rozhovorov, získali 945 unikátnych mien. V priemere nám jeden človek odporučil osem a pol ďalších, čím dokopy zaznelo 1700 mien,“ hovorí Monika Brošková z Nadácie Pontis.
pontisko

„Je to skvelý pocit, že naše občianske združenie je súčasťou takejto veľkej skupiny, ktorá robí našu krajinu krajšou a lepšou. Okrem združenia Pro Civitate – Spoločne pre Piešťany, má naše mesto v tejto mape oveľa širšie zastúpenie ako napríklad OZ Kvas, OZ Sĺňava, Žito, Centrum Architektúry, AkSen, Punkstream a iné. Meniť spoločne Slovensko k lepšiemu, má ozaj zmysel,“ zhodnotil poctu Jozef Malík z občianskeho združenia Pro Civitate.

„Akákoľvek aktivita, ktorá spája ľudí s rovnakou myšlienkou snažiacich sa robiť pre svoje okolie dobré veci je veľmi pozitívna. Je veľmi dobré, že sa na nej ocitlo toľko ľudí z Piešťan, ale aj to, že vďaka mape sociálnych inovátorov môžeme získať kontakt na iné podobne zamerané organizácie, čo nám určite uľahčí prípadnú budúcu spoluprácu,“ reagoval na zaradenie občianskeho združenia Kvas Peter Demko.

„Som rada, že som sa ocitla v takej dobrej spoločnosti a aj z toho, že som tam zaradená už pod Centrom architektúry a ľudia môžu takto začínajú touto cestou spoznať moju prácu. Úžasné je tiež to, že sa na tejto mape ocitlo toľko rôznych organizácii z Piešťan,“ povedala o zaradení na Mapu sociálnych inovátorov Lívia Gažová.

„Zaradenie Punkstream-u na mapu sociálnych inovátorov Nadácie Pontis vnímame ako úžasný úspech, keďže sme sa za taký krátky čas pôsobenia, dostali k oveľa väčším a oveľa aktívnejším organizáciám. Taktiež túto mapu vnímam ako prospešný krok k rozvinutiu komunikácie medzi jednotlivými organizáciami a vzájomnej spolupráce. Ako posledné by som taktiež vyzdvihol to, že v médiách si ľudia konečne môžu prečítať o tých, ktorí si zaslúžia viacej priestoru, pretože robia niečo pozitívne. Je pekné vidieť, že do pozornosti sa touto cestou dostanú organizácie, ktoré pomáhajú a nie, že nám z každej strany chodia správy o vraždách, rozkrádaní, úplatkoch a politike, ktorá na Slovensku nie je na vysokej úrovni. Preto je podľa mňa prínosom, že sa do povedomia dostanú ľudia a projekty, ktoré naozaj menia náš život, naše každodenné zážitky a aj nás. A chcem ešte poďakovať Mirke Dudášovej a  tiež vyzdvihnúť jej projekt s názvom Priestor, pretože nám pomohla z rozvojom a mení Slovensko k lepšiemu, nie sľubmi, ale činmi, rovnako ako my,“ povedal Rasťo Gablovič z organizácie Punkstream.

„Na Slovensku máme množstvo ľudí a iniciatív, kde je veľa nevyužitej energie. Aby sa to mohlo prejaviť vo forme väčšej zmeny, potrebujeme im dať väčší priestor prejaviť sa, spoznať sa a spolupracovať. Mapa je prvým krokom v našej snahe podporiť vzájomné spájanie sa. V súčasnosti pripravujeme online portál, ktorý bude obsahovať i profily a príbehy vybraných sociálnych inovátorov,“ uzatvára Monika Brošková na stránke Nadácie Pontis.

-lt/Zdroj: Nadácia Pontis-