Connect with us

Aktuality

Na Lide ľudia najviac ocenili prírodnú krásu, prekážajú im odpadky a vandali

Published

on

Vážsky ostrov Lido čaká v tomto roku ďalšie skultúrnenie, ktoré nadviaže na minuloročný architektonický wokshop [1:1]. Počas neho vznikol v južnej časti multifunkčný objekt UWO, pravidelne využívaný na zábavu, detské hry i oddych. Ďalšie prototypy navrhnú architektky z občianskeho združenia Woven a realizované by mali byť postupne vďaka spolupráci Centra architektúry, Pro Civitate – Spoločne pre Piešťany a dobrovoľníkom, ktorým nie je vzhľad Lida ľahostajný. Potrebe prinavrátiť Lidu rekreačný účel je naklonené aj vedenie Slovenského vodohospodárskeho podniku v Piešťanoch. Projekt Tvoríme Lido usporiadal v priebehu marca anketu, ktorej cieľom bolo zistiť, ako využívajú ostrov Piešťanci, čo na ňom najviac oceňujú, čo im naopak chýba a aké správanie im prekáža. 

Takto vyzerá Lido v slovách, ktoré napadli ľudí ako prvé.

Svoje názory v dotazníku vyplnilo takmer 60 ľudí. Na Lide najviac oceňovali jeho prírodný ráz a z neho vyplývajúcu atmosféru. Viacero odpovedí zdôraznilo unikátnosť tohto územia vzhľadom na jeho polohu v bezprostrednej blízkosti centra mesta. Naopak najväčšiu kritiku si vyslúžila absencia košov, prítomnosť vandalov a rybári, ktorí sa na autách vozia až k vode. Čo sa týka nevyužitého potenciálu, potrebuje vážsky ostrov podľa respondentov hlavne ihriská a poslúžiť by vo väčšej miere mohol aj v oblasti kultúrneho využitia.

AKÉ LIDO MÁME A AKÉ BY SME CHCELI (VÝSLEDKY ANKETY)

Vyhodnotenie online dotazníka, ktorý je súčasťou širšej diskusie o budúcnosti vážskeho ostrova Lido v Piešťanoch. Dotazník vyplnilo takmer 60 ľudí.

Čo majú ľudia na Lide radi?
Najoceňovanejším aspektom je jednoznačne prírodný ráz krajiny a potom z neho vyplývajúca atmosféra. Viacero odpovedí zdôraznilo unikátnosť tohto územia vzhľadom na jeho polohu v bezprostrednej blízkosti centra mesta. Iné odpovede boli zastúpené minimálne.

Odpovede:
Príroda, voda, zeleň, zákutia, výhľady, klíma – 30
Atmosfera, sloboda pokoj, kľud – 25
Dostupnosť – 8
Šport – 3

Čo na Lide prekáža?
Množstvo smetí a chýbajúce odpadové koše sa ukazujú jasne ako najakútnejší problém miesta, ktorý doteraz nebol systematickejšie riešený. Nasleduje ľudský faktor, ktorý sa často spomína v podobe “vandalizmu a vandalov” a neohľaduplných rybárov, ktorí so svojimi autami parkujú až pri vode, prípadne ich karavany zaberajú množstvo miesta a rušia prírodný ráz krajiny. Pod “vandalmi” s veľkou pravdepodobnosťou časť respondentov myslí aj mládež, ktorá často Lido využíva na večerné posedenia. “Vandalizmus” ako-taký v odpovediach navyše môže evokovať samotný neporiadok, ktorý je treba zosobniť.

Menšie skupiny sa zhodli na chýbajúcom sedení, podľa ich názoru celkovej zanedbanosti prostredia, no rovnakému počtu na Lide už dnes neprekáža nič.

Odpovede:
Smeti, chýbajúce koše – 23
Vandali – 9
Neohľaduplní rybári s autami pri vode – 6
Chýbajúce sedenie – 4
Celková zanedbanosť – 4
Nič – 4
Psy a psíčkari – 2
Chýbajúci bufet 2

Ako ľudia trávia čas na Lide?
Lido je primárne miestom relaxu a oddychu, najviac sa v odpovediach skloňuje slovo prechádzka. Zdôrazňuje sa oddych pasívny, ktorý vychádza z atmosféry miesta (“pozeráš na vodu a nič nerobíš”, “hádzanie kamienkov do vody”). 

Významnú skupinu tvoria aj prívrženci športu a psíčkari. Menší počet ľudí uviedol Lido ako miesto ideálne pre deti, alebo preferenciu kúpania a opaľovania. Na konci nasledujú rybári – ako skupina početne menšia, ale vzhľadom na čas strávený na Lide a pravidelnosť návštev veľmi viditeľná, a tým aj neopomenuteľná.

Odpovede:
Prechádzky – 18
Opekanie – 12
Oddych, relax – 16
Šport – 12
So psom – 9
S deťmi – 5
Kúpanie a opaľovanie – 5
Rybárčenie – 4

Viete si predstaviť, že by Lido mohlo slúžiť aj iným aktivitám?
Ak má priestor ostrova nevyužitý potenciál, tak v oblasti športu. Respondenti najčastejšie upozorňujú na neexistujúce ihriská, prípadne s plážovým charakterom, ktorý by zapadol do kontextu miesta. Veľká skupina ľudí vníma Lido ako potenciálny priestor pre kultúru a volá po koncertoch, premietaniach a inom umení.

Nezanedbateľný počet ľudí je spokojný so súčasným stavom, čo je v kontraste s podobnou skupinou, ktorej na Lide chýba komerčná prevádzka – kaviareň či bar. Pri tejto otázke sa viackrát opakovali aj organizované akcie – či už športové, pre deti alebo workshopy.

Najmä väčšie športoviská a organizované akcie sú v kontraste s predtým významne zdôrazňovaným “privátnym” a “atmosferickým” charakterom Lida. Ich prípadná realizácia by preto mala tento faktor citlivo brať do úvahy.

Odpovede:
Ihriská, šport – 21
Koncerty, umenie, premietanie – 12
Nie – 10
Kaviaren, bar – 9
Člnkovanie – 4
Kúpanie – 2
Miesto pre venčenie psov – 2
Ihrisko pre deti – 2

Páči sa ľuďom drevený objekt UWO?
Dopyt po kultúre potvrdzuje aj postoj k stavbe, ktorú vlani v lete navrhli a zostrojili študenti architektúry. 75 % respondentov vyjadrilo pozitívny postoj, zatiaľ čo len 11 % negatívny. Neutrálny postoj zastáva 17 %.

Niektorí vyjadrili obavy z poškodenia, no za prvých deväť mesiacov existencie boli zatiaľ potrebné len minimálne opravy.

Od ľudí sme chceli vedieť aj to, či by malo byť Lido:

Miestom viac tajným, súkromným, alebo skôr verejným a populárnym pre viac návštevníkov. Na stupnici od 1 (tajné) do 5 (populárne) vyšiel v prieskume priemer 3,3 – teda o niečo viac populárne, resp. nie úplne skryté miesto. Miestom pre turistov, alebo skôr pre domácich. Na stupnici od 1 (turisti) do 5 (domáci) vyšiel priemer 3,8 – teda viac miesto určené primárne pre potreby Piešťancov.

Vážsky ostrov sa rozkladá v priestore medzi Biskupickým kanálom a starým korytom Váhu a jeho celková dĺžka je bezmála 40 km. V rámci projektu Tvoríme Lido sa rieši najjužnejšia časť v dĺžke 0,5 kilometra smerom na sever, ktorá má najväčšiu šírku zhruba 220 metrov a plošnú výmeru 4,6 ha. Lido má bohatú históriu, v období 1. ČSR bolo na hlavnom toku rieky plávajúce kúpalisko, takzvaná Plavecká škola. V úvode 20. storočia bolo zriadené kúpalisko Na štande, z ktorého viedol drevený mostík na štrkovú pláž na ostrove vo Váhu. Súčasťou vybavenia pláže bola požičovňa športových potrieb, kolies, lodiek, ležadiel a podobne.

Rekreačné využívanie rieky v centre mesta narušila až výstavba Vážskej kaskády a s ňou spojená regulácia rieky. Život na rieke ustal a premiestnil sa jednak k novovzniknutej vodnej nádrži a jednak na vybudovaný Vážsky ostrov. V 70.-80. rokoch minulého storočia boli na južnom cípe Vážskeho ostrova, súčasnom Lide, vybudované prírodné preliezky, sedenia a osadené slnečníky. V tomto období bola vytvorená prírodná pláž a taktiež vybudované futbalové ihrisko. Súčasťou lokality boli aj verejné sprchy.

 

-lt/Zdroj: lidopiestany.sk, Tvoríme Lido/Foto: th, archív, Piešťany History-

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články