Opakovaný prísľub, že stavebné práce budú prebiehať nonstop, nie je v zmluve s dodávateľom zakotvený. Doba uzávierky cestného premostenia Váhu sa preto zrejme neskráti.

MP 07-01-14 112608

Prvé práce na oprave Krajinského mosta začali necelých tridsať minúť po jeho včerajšom uzavretí. Pracovníci Správy a údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja od rána odstraňovali prekrytie žľabov mostnej rímsy, pod ktorým vedie potrubie. Približne o jeho šírku by sa mala po rekonštrukcii rozšíriť vozovka. Prepad prekrytia spôsobovali ťažké nákladné autá, ktoré po ňom jazdili v snahe vyhnúť sa oproti idúcim vozidlám.

Dodávateľ stavby, ktorým je žilinská spoločnosť Hastra s. r. o., musí podľa zmluvy začať vykonávať stavebné práce do piatich dní od prevzatia staveniska. Rekonštrukcia má trvať najviac 12 týždňov. Povolenie na uzávierku mosta platí iba do konca augusta. Po tomto termíne majú byť na moste vykonávané práce, ktoré neobmedzujú dopravu.

V rozpore s prísľubom zástupcov Správy a údržby ciest TTSK neobsahuje zmluva záväzok, že práce musia prebiehať 24 hodín denne. Investor tým chcel pôvodne skrátiť trvanie uzávierky na päť týždňov. Zhotoviteľ sa v zmluve zaviazal „vykonávať práce na diele nepretržite, 7 dní v týždni (t. j. aj počas víkendov aj počas štátnych sviatkov).“

Cena rekonštrukcie nosných prvkov hornej stavby mosta je 510-tisíc eur. Pôvodne chcel Trnavský samosprávny kraj opraviť a rozšíriť vozovku. Na tento účel mal v rozpočte 200-tisíc eur. Vláda neskôr rozhodla o mimoriadnej dotácii vo výške 500-tisíc eur, vďaka ktorej má byť opravená aj mostovka.

 Text a foto: Martin Palkovič

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972