Kolonádový most by mal prejsť v najbližšej dobe rekonštrukciou. Samospráva si na ňu chce požičať takmer 770-tisíc eur a pridať ich k 950-tisícom, ktoré na tento účel dostala z ministerstva kultúry. Materiál o úvere má prerokovať v pondelok 1. apríla mestská rada a následne zastupiteľstvo. Na rokovanie komisií, ktoré sú poradným orgánom zastupiteľstva, zámer dofinancovať rekonštrukciu z úveru predložený nebol.

Súťaž na dodávateľa rekonštrukcie podľa projektu Architektonického ateliéru BP Bohuslava Perneckého z roku 2014 realizovalo ešte predošlé vedenie mesta. Do verejného obstarávania s predpokladanou hodnotou zákazky cez 1,8 milióna eur sa prihlásila iba jediná firma. Mesto spoločnosť Swietelsky – Slovakia vyhlásilo za úspešného uchádzača a vydalo zdôvodnenie o nezrušení zákazky napriek tomu, že uchádzač bol len jeden.

Podľa projektu zverejneného v rámci verejného obstarávania by sa mal  riešiť mostný objekt úpravou vozovky a spodnej časti mosta. Rekonštrukciou by mala rovnako prejsť aj  nadstavba pozostávajúca z rekonštrukcie obchodných priestorov, kde by mal vzniknúť galéria a informačné centrum. Opravená by mala byť strecha, elektroinštalácie, zdravotechnika, ústredné vykurovanie a dodané nové interiérové prvky. 

Problém podmytých pilierov zverejnený projekt nerieši

Zverejnený projekt nerieši viac ráz opakovaný a na zastupiteľstve pripomínaný problém statiky mostných pilierov. Tie sú podľa štúdií a posudkov, ktoré si nechalo mesto spracovať, podmyté a v zlom stave. Samotná technická správa pripravovaného projektu pomenúva ako jeden z najzávažnejších problémov vyplavenú základovú zeminu u krajných pilierov I.P a II.P do hĺbky cca 3,8 až 4,1 m a pilierov III.P a III.L do hĺbky cca 1,2 až 2,3 m. Ak v súčasnosti Mesto Piešťany investuje úverové prostriedky mimo tento problém, hrozí, že k statike sa bude ťažké vrátiť. Pri napätom stave mestského rozpočtu, z ktorého treba riešiť veľké množstvo investícií, nevie vytvoriť dostatočný prebytok na splácanie úverov, z dôvodu vysokej bežnej spotreby. Podmytie pilierov podľa odborníkov značne ohrozuje unikátnu národnú kultúrnu pamiatku. Koľko finančných prostriedkov je potrebných na zabezpečenie rekonštrukcie pilierov samospráva doteraz nezverejnila.

Z materiálu pripraveného na mestskú radu vyplýva, že zmluva so spoločnosťou Swietelsky – Slovakia na rekonštrukciu Kolonádového mosta, by mala byť na sumu 1 766 351 eur. Podpísaná však zatiaľ nebola a ani zverejnená. V podmienkach verejného obstarávania Mesto Piešťany uviedlo, že má právo dohodnúť rozsah realizácie zákazky oproti pôvodnému projektu, podľa objemu finančných prostriedkov získaných z dotácie od ministerstva kultúry.

-th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972