V priebehu dvoch týždňov dôjde k obmedzeniu využívania cyklostrasy. Príčinou je obnova pozorovacích sond a pohyb vrtnej súpravy po hrádzi. Verejnosť musí počítať so zvýšeným rizikom.

REKLAMA

Monitoring_dirofilaria_pes

Práce zamerané na obnovu pozorovacích zariadení budú prebiehať od 9. do 23. apríla. Informoval o tom Milan Koščál z Povodia Váhu. Podľa jeho slov ide o súčasť technicko-bezpečnostného dohľadu vodnej stavby.

„Priebeh prác bude mať za následok obmedzenia vo využívaní koruny pravostrannej a ľavostrannej hrádze zdrže Sĺňava ako cyklotrasy pre verejnosť. Dôvodom je očakávaný pojazd vrtnej súpravy a sprievodných vozidiel dodávateľa, ktoré sa po dobu nevyhnutnú pre realizáciu prác budú pohybovať po korune hrádze. Počas tohto obdobia je pohyb na hrádzi spojený so zvýšeným rizikom a to výhradne na vlastnú zodpovednosť.“

Dodal, že definitívna dĺžka trvania obmedzení je závislá na priebehu prác.

(red)

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972