Na internetovej úradnej tabuli mesta Piešťany od konca novembra visí  Upovedomenie o začatí správneho konania na výrub – Hlboká ulica. Podľa neho chce na svojom pozemku súkromná spoločnosť BSX vybudovať zariadenie pre seniorov a žiadajú mesto o povolenie výrubu 85 stromov a viac ako tristo m2 kríkov. Rozhodnutie by malo mesto vydať v týchto dňoch. Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní uplynula 1. decembra.

Hlboka2

 

 

„Zámerom investora je vybudovanie zariadenia pre seniorov, ktoré bude pozostávať zo štyroch objektov, t.j. Domu seniorov a troch samostatných apartmánových domov vrátane podzemných garáží, ktoré budú situované pod dvomi objektmi a átriom medzi objektami,“ píše sa v materiáli.

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín 85 ks drevín a 315 m2 krovitých porastov, rastúcich na Hlbokej ulici, podala spoločnosť BSX s.r.o., Obchodná 10, Piešťany dňa 19.11.2015. Eseročka patrí Dávidovi a Andrejovi Beňovi a sídli na rovnakej adrese ako Stavebniny Stamix, kde sú obaja Beňovci členmi riadiacich orgánov. Parcela, na ktorej chcú stavať, sa nachádza v lokalite pri hoteli Máj.

hlboka1Ak mesto výrub povolí v celom rozsahu, zelený pás stromov okolo potoka Dubová na Hlbokej tak zrejme ustúpi stavbe. „Správne konanie v zmysle zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny nebolo k dnešnému dňu ukončené, správny orgán zhromaždil rozhodujúce podklady na vydanie rozhodnutia, vyzval účastníkov konania na oboznámenie sa s podkladmi a poskytol im možnosť vyjadriť sa k nim. V blízkej dobe bude vydané rozhodnutie na výrub drevín v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,“ uvádza vo vyjadrení zo štvrtka 7. januára hovorkyňa Eva Bereczová.

IMG_9343

Ako podklad pre vydanie rozhodnutia má slúžiť inventarizácia drevín, ktorú dodali žiadatelia. Podľa nej sa na parcele nachádzajú Topoľ čierny (57 ks), Vŕba biela a krehká (17 ks) a ojedinele Javor mliečny, Smrek omorikový, Borovica čierna, Paulownia plstnatá a Orech kráľovský. „Z druhového zloženia drevín – kríkových porastov je to Zlatovka prostredná, Tavoľník van Houtteho, Budleja Davidova, Sumach pálkový, Drieň obyčajný, Vtáči zob, Ruža šípová,“ dopĺňa hovorkyňa.

IMG_9337IMG_9341

IMG_9338

-red-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972