Na Gymnázium Pierra de Coubertina zavítal Europa Day

Na Gymnázium Pierra de Coubertina zavítal Europa Day

7. júna 2017 Off Od PNky.sk

Gymnázium Pierra de Coubertina dokončilo dňom 6. 6. 2017 projekt prednášok ambasádorských škôl Európskeho parlamentu. EPAS povzbudzuje študentov k uvedomovaniu si národno-politickej histórie, nabáda k participácii na veci verejnej a v neposlednom rade slúži ako prevencia extrémistických názorov.

Študentskí ambasádori pod gesciou Dr. Petra Rusnáka medzi sebou privítali vážených hostí – poslanca NR SR Martina Klusa a výkonného riaditeľa organizácie Pontis Pavla Hrica. Sprvu kontrastné témy rozoberania problematiky možných scenárov, ktorými sa uberá Európska únia a pohľad na spoločenskú zodpovednosť i dobrovoľníctvo, sa napokon stretli v myšlienke zachovania kritického myslenia a službe spoločnosti podľa vlastného najlepšieho zváženia a svedomia.

Ani gymnazisti neostali prednáškovej aktivite hostí nič dlžní, Tomáš Blahuta z 3.A prezentoval témy zo svojej stredoškolskej odbornej činnosti, hlavne však témy extrémizmu a manipulácie. Objasnil historické korene extrémizmu a ozrejmil poslucháčom výskyt propagandy v žurnalistických dielach.

Prednáškové dopoludnie vhodne doplnili interaktívne aktivity študentov gymnázia, ktorí pôsobia v Debatnej asociácii Slovenska, pričom otvorili viacero pohľadov na obhajobu výstupu i zotrvania Slovenska v EÚ a zdôraznili podstatu objektívnosti názorov.

Pozvaní hostia Európskeho dňa D prijali ponuku nazrieť do tvorivých dielní našich najmenších priateľov – žiakov nižších ročníkov osemročného štúdia. Prezentácie žiakov primy, sekundy, tercie a kvarty o kultúrnych zvykoch vo vybraných krajinách EÚ zaujali hravým spracovaním, geografickými prezentáciami a krásnym programom, ktoré triedy pripravili.

-text: Mária Juríková (Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany, 2.D), foto: Roman Ondrejka (Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany)-