Gymnázium Pierra de Coubertina dokončilo dňom 6. 6. 2017 projekt prednášok ambasádorských škôl Európskeho parlamentu. EPAS povzbudzuje študentov k uvedomovaniu si národno-politickej histórie, nabáda k participácii na veci verejnej a v neposlednom rade slúži ako prevencia extrémistických názorov.

Študentskí ambasádori pod gesciou Dr. Petra Rusnáka medzi sebou privítali vážených hostí – poslanca NR SR Martina Klusa a výkonného riaditeľa organizácie Pontis Pavla Hrica. Sprvu kontrastné témy rozoberania problematiky možných scenárov, ktorými sa uberá Európska únia a pohľad na spoločenskú zodpovednosť i dobrovoľníctvo, sa napokon stretli v myšlienke zachovania kritického myslenia a službe spoločnosti podľa vlastného najlepšieho zváženia a svedomia.

Ani gymnazisti neostali prednáškovej aktivite hostí nič dlžní, Tomáš Blahuta z 3.A prezentoval témy zo svojej stredoškolskej odbornej činnosti, hlavne však témy extrémizmu a manipulácie. Objasnil historické korene extrémizmu a ozrejmil poslucháčom výskyt propagandy v žurnalistických dielach.

Prednáškové dopoludnie vhodne doplnili interaktívne aktivity študentov gymnázia, ktorí pôsobia v Debatnej asociácii Slovenska, pričom otvorili viacero pohľadov na obhajobu výstupu i zotrvania Slovenska v EÚ a zdôraznili podstatu objektívnosti názorov.

Pozvaní hostia Európskeho dňa D prijali ponuku nazrieť do tvorivých dielní našich najmenších priateľov – žiakov nižších ročníkov osemročného štúdia. Prezentácie žiakov primy, sekundy, tercie a kvarty o kultúrnych zvykoch vo vybraných krajinách EÚ zaujali hravým spracovaním, geografickými prezentáciami a krásnym programom, ktoré triedy pripravili.

-text: Mária Juríková (Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany, 2.D), foto: Roman Ondrejka (Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany)-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972