Mesto poskytne aj v tomto roku vybraným fyzickým a právnickým osobám dotácie z mestského rozpočtu. Spolu rozdelí 49 900 eur. Túto sumu schválilo mestské zastupiteľstvo v novembri 2014. Žiadosti podľa stanovených okruhov treba predložiť do 4. marca 2015.

IMG_3917

Výzvu zverejnil primátor na webovej stránke mesta v piatok 30. januára. Okruhov, ktorých sa dotácie týkajú je sedem: rozvoj školstva a vzdelávania, telovýchova a šport, zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia, charita, humanitárna a sociálna oblasť, záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity, ekológia a environmentalistika a podpora regionálneho rozvoja a zamestnanosti. V prvých piatich rozdelí mesto po 6640 €, na životné prostredie pôjde 1700 eur a na posledný – podpora regionálneho rozvoja a zamestnanosti je vyčlenených až 15 tis. eur. Na stránke www.piestany.sk  nájdu záujemcovia aj formulár žiadosti, ku ktorej treba priložiť aj správu o činnosti za predošlý rok. O dotáciách do výšky 1000 eur rozhodne primátor, vyššie sumy musia odobriť poslanci. Jeden subjekt môže podať iba jednu žiadosť za podmienok stanovených Všeobecne záväzným nariadením č. 15/2014.

-inf-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972