Okresný dopravný inšpektorát Piešťany v snahe zvýšenia komfortu občanov prichádzajúcich na evidenciu vozidiel bude vydávať poradové čísla elektronickým systémom priebežne počas celého dňa. Nie je teda už potrebné dostaviť sa o 07:30 pre manuálne vydávané poradové čísla, tak ako tomu bolo v minulosti. Motoristi by si tak mali značne skrátiť čas čakania na inšpektoráte od vytlačenia lístka po moment vyvolania na prehliadku.

-lt/ZDroj:Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave/Foto: archív-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972