Na Bodone začína plánovaná III. etapa výstavby nových parkovacích miest, chodníkov a osvetlenia. Stavenisko bolo 27. augusta odovzdané spoločnosti Stavokomplet, ktorá vyhrala verejné obstarávanie a bude práce v nasledujúcom období realizovať.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Momentálne už začalo zameriavanie a vytyčovanie jestvujúcich inžinierskych sietí. Obyvatelia sa musia pripraviť na obmedzenú dopravu v zmysle dočasného značenia a tiež dodržiavať inštrukcie zástupcov stavebnej spoločnosti. Práce by mali byť ukončené do troch mesiacov.

Spoločnosť Stavokomplet zo Starej Turej bola vyhrala v súťaži desiatich firiem, ktoré sa zúčastnili elektronickej aukcie, vďaka najnižšej ponúknutej cene. Za sumu 164 300 eur vrátane DPH má realizovať stavebné práce vrchnej a spodnej vozovky, teda dve trasy komunikácie v dĺžke 96 metrov a 98 metrov a vybudovanie kolmých parkovacích státí pre 105 osobných áut zo zámkovej dlažby. Ďalej má uskutočniť stavbu chodníkov, obrubníkov, vykonať dláždiace práce, značenie a odvodnenie vozovky, osadenie značiek, preložiť osvetlenie cesty a vybudovať miesta pre kontajnery.

-lt-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972