V nedeľu večer sme do redakcie dostali podnet od čitateľa, podľa ktorého sa vo vodnej nádrži Sĺňava neďaleko brehu malo nachádzať mŕtve prasa. Podnet sme preverili v pondelok 13. marca dopoludnia. 

IMG_5264

Zvieracie telo v pokročilom štádiu rozkladu sa nachádzalo asi pol metra od nánosov dreva a navezeného štrku. Pri bližšom pohľade bolo zrejmé, že nejde o prasa, ale o samicu psa. Na miesto sme privolali mestskú políciu, ktorá prípad zdokumentovala a postúpilo ho pracovníkom veterinárnej správy.

Kto sa rozhodol takýmto neetickým spôsobom zbaviť psa, sa môžeme len domnievať. Bližšie informácie zisťujeme. O vyjadrenie sme požiadali Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Trnava, po doručení ho doplníme do textu.

IMG_5254 – kópia

-vv-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972