Mlyn by mal v budúcnosti slúžiť na kancelárske i bytové účely

Mlyn by mal v budúcnosti slúžiť na kancelárske i bytové účely

8. septembra 2016 Off Od PNky.sk

Aktualizované – Mlyn Marianna a jeho okolie na Palárikovej ulici prechádza v uplynulých mesiacoch výraznými zmenami. Menšie stavby boli kvôli zlému technickému stavu postupne odstránené, naopak na roky chátrajúcej dominantnej budove prebieha rekonštrukcia. Spoločnosť Trim Invest tu predbežne plánuje vytvoriť kancelárske a bytové priestory, pričom budova neďaleko obchodného domu Prior by sa mala v budúcnosti stať dominantou a skrášlením celého okolia.

13933082_10206813901054322_25736785_n

„Mlyn Marianna sa nachádza podľa územného plánu mesta v zóne určenej na občiansku vybavenosť. Preto sme zahájili práce na oprave samotnej budovy „sýpky“ a jej okolia, nakoľko táto budova má aj pri súčasnom zónovaní potenciál spĺňať mestské požiadavky. Zrýchleným postupom sa opravuje strecha, nakoľko do budovy dlhé roky tiekla voda a drevené vnútorné konštrukcie boli značne poškodené. Našou snahou bude opravovať strechu, ale aj iné časti budovy maximálne v duchu pôvodného vzhľadu a uplatnenia pôvodných technológii. Predbežne by mali byť v budove kancelárske a v menšej časti bytové priestory. Využitie ostatných častí pozemku je zatiaľ veľmi otázne,“ priblížil plány spoločnosti Trim Invest jej zástupca Ferdinand Marko.

Marianna mlyn, bol v minulosti známy ako Mišurech mlyn a vlastnila ho spoločnosť Jozef Mišura a spoločníci. Tento mlyn slúžil na hrubé mletie a mleli sa tu takzvané geršle a odtiaľ pochádza prezývka jedného z členov rodiny – geršlár. Tak tomu bolo až do času, keď pokladník spoločnosti utiekol s peniazmi do Ameriky. Mlyn následne zobrala banka a ustanovila tam správcu, ktorý postavil v časoch II. svetovej vojny sklad a za ním aj pílu.

„Zaujímavosťou bolo, že tento mlyn bol spočiatku elektrický a cez vojnu bol zmenený na parný, pre časté výpadky elektriny. Ešte donedávna tam bolo torzo parného stroja s obežným kolesom s priemerom 4 metre a hmotnosťou 22 ton. Po vojne už mlyn neslúžil svojmu účelu a od roku 1961 tam mala sklady Tesla Piešťany /režijný materiál/. Budova skladu dlho slúžila na čistenie a morenie obilia až do stavby objektu na Vrbovskej ceste. Potom tam boli dielne autodopravy Poľnonákupu. Od 1991 je opustená a nepoužívaná, občas bola prenajatá pre skladovacie účely,“ informoval nás o histórii mlynu Marianna Jaroslav Mišura.

Stavba napriek svojmu technickému rázu nesie jasné prvky romantizmu. Na priečelí mlyna sa kedysi nachádzali dve plastiky: Práca roľníka, ktorá zobrazovala človeka pri orbe a Chlieb národa, ktorú predstavoval sejúci roľník. Sochy sa teraz nachádzajú v Poľnohospodárskom múzeu v Nitre. Spoločnosť Trim Invest plánuje iniciovať zaradenie daného územia do zóny „plochy zmiešané mestské“, tak ako je tomu pri okolitých pozemkoch, vďaka čomu by malo väčší priestor na variantné riešenie priestorov a zároveň by sa rozšírili možnosti jeho využitia.

13957463_10206813900894318_1200526488_n„Budovy, ktoré boli na danom území boli na základe búracieho povolenia odstránené, nakoľko po dlhých rokoch devastácie neboli opraviteľné. Niektoré už boli z časti zvalené, niektoré nemali vôbec dodržané statické zásady, múry boli poddimenzované, bez základov, budovy boli popraskané a na niektorých bola ekologicky nevhodná krytina. Aj na tejto voľnej ploche bude snaha prispôsobiť sa celému okoliu, to znamená riešiť výstavbu do maximálne jedného nadzemného podlažia. Mlyn Marianna by však mal byť dominantou a skrášlením daného územia,“ dopĺňa informácie zástupca spoločnosti.

-lt/Zdroj: Trim Invest, Čierne diery – Lívia Gažová z rozhovoru s Alexandrom Urminským, Jaroslav Mišura/Foto: archív, Marek Švančara-