Na Veľký piatok 14. apríla sa po popoludňajších obradoch uskutoční večerná Krížová cesta na Červenej veži, ktorá bude osobitne venovaná a vedená mládežou z Piešťan. Stretnutie účastníkov bude o 19.30 pri farskom kostole sv. Cyrila a Metoda.

Veriaci pri tejto príležitosti budú môcť hlbšie kontemplovať bolesť a ukrižovanie Ježiša Krista počas štrnástich zastavení. Krížová cesta v minulých rokoch mala výnimočnú atmosféru, keď napríklad na konci marca účastníci kráčali v snehu, alebo druhý raz prežívali bolestné okamžiky z Ježišovho života pri splne mesiaca. 

Počas Bielej soboty je telo ukrižovaného uložené v hrobe a je možnosť prísť sa mu pokloniť a zotrvať pri jeho hrobe v modlitbe a rozjímaní. Veľkonočná vigília zmŕtvychvstania, spojená s obnovením krstného zasvätenia, začína v kostoloch po západe slnka.

-inf- Foto: -th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972