Mladí pozývajú na Veľký piatok opäť na krížovú cestu na Červenej veži

Mladí pozývajú na Veľký piatok opäť na krížovú cestu na Červenej veži

13. apríla 2017 Off Od PNky.sk

Na Veľký piatok 14. apríla sa po popoludňajších obradoch uskutoční večerná Krížová cesta na Červenej veži, ktorá bude osobitne venovaná a vedená mládežou z Piešťan. Stretnutie účastníkov bude o 19.30 pri farskom kostole sv. Cyrila a Metoda.

Veriaci pri tejto príležitosti budú môcť hlbšie kontemplovať bolesť a ukrižovanie Ježiša Krista počas štrnástich zastavení. Krížová cesta v minulých rokoch mala výnimočnú atmosféru, keď napríklad na konci marca účastníci kráčali v snehu, alebo druhý raz prežívali bolestné okamžiky z Ježišovho života pri splne mesiaca. 

Počas Bielej soboty je telo ukrižovaného uložené v hrobe a je možnosť prísť sa mu pokloniť a zotrvať pri jeho hrobe v modlitbe a rozjímaní. Veľkonočná vigília zmŕtvychvstania, spojená s obnovením krstného zasvätenia, začína v kostoloch po západe slnka.

-inf- Foto: -th-