V stredu 3. mája absolvovali žiaci z českej Strednej odbornej školy ekologickej a potravinárskej vo Veselí nad Lužnicí v rámci výletu do Piešťan exkurziu po piešťanskom brehu Sĺňavy. Počas dopoludnia ich sprevádzali rovesníci zo Strednej odbornej školy záhradníckej v Piešťanoch. Mladí ekológovia, záhradníci a potravinári navštívili najprv čističku odpadových vôd, potom tzv. Kubánovu výsadbu, bufet Dino a Piešťanský pivovar. Ešte v utorok absolvovali prehliadku mesta.

„V rámci exkurzie prišlo 38 študentov a dvaja pedagógovia. Naši študenti sa vzdelávajú v odbore Ekológia a životné prostredie a taktiež v odbore Analýza potravín a Technológia potravín. Exkurzia je zameraná všeobecne, prišli sme na dve noci,“ povedala Lenka Záhorová, učiteľka chémie zo SOŠ ekologickej a potravinárskej vo Veselí nad Lužnicí.

Zaujímavosti o vodnej nádrži Sĺňava a jej okolí študentom porozprával aktivista Michal Fiala spolu s ornitológom Erichom Kubicom. Dozvedeli sa, že Vtáčí ostrov obýva až 24-tisíc čajok. Erich Kubica priblížil, ako v roku 1975 priviezol z Plzne do Piešťan 7 labutí. Po Trenčianskych Tepliciach sa tak Piešťany stali druhým mestom, ktoré obývajú tieto vodné vtáky. Mimochodom, v súčasnosti žije v Piešťanoch päť bobrých rodín.

Neskôr sa spolu šesťdesiat študentov presunulo ku Kubánovej výsadbe. „Výsadbu založil Piešťanec Viliam Kubán, ktorý pracoval na povodí Váhu. Keď v roku 1959 vytvorili Sľňavu, vtedy vznikla myšlienka vybudovať ochrannú hrádzu. Pán Kubán začal v tejto lokalite vysádzať vrbové prúty, rôzne druhy trstiny a kríkov, a tak vznikla táto rezervácia. Doteraz sme zakrúžkovali 200-tisíc vtákov,“ začal rozprávanie Erich Kubica, ktorý v mladosti asistoval zapálenému ornitológovi Viliamovi Kubánovi so zakladaním areálu.

Chránené územie je zaradené do štvrtého z piatich stupňov ochrany. Jeho rozloha je 2,6 hektára, má asi o 10 árov menej ako rovnako chránené územie Vtáčí ostrov. Vstup do výsadby je zakázaný, takisto nie je dovolené orezávanie vegetácie a iné aktivity, ktoré by vtáky vyrušovali. V Kubánovej výsadbe evidujú doposiaľ 260 druhov vtákov, nie všetky tu však hniezdili. „Naťahujeme siete, pravidelne krúžkujeme vtáky, niekedy počas ťahu je to denne aj 200 až 250 vtákov. Informácie o nich sa odosielajú do centrálnej databázy v Michalovciach,“ dodal Erich Kubica.

„V prípade, že by mali piešťanské alebo okolité školy záujem o takúto prednášku, po dohode s ornitológom Erichom Kubicom nájdeme vhodný termín. Stačí poslať mail na michal.fiala.dino@gmail.com,“ vyzval pedagógov Michal Fiala. Napoludnie sa žiaci presunuli do Piešťanského pivovaru, kde im jeho spolumajiteľ Peter Demko ukázal proces výroby piva.

-vv-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972