Rastislav Gablovič predseda Mládežníckeho parlamentu predstavil v sobotu 14. februára organizáciu ako spolok ľudí, ktorí chcú napĺňať potreby mladých. Chcú sa aktívne podieľať na príprave rôznych podujatí, tak športových ako aj kultúrnych. Ďalej chcú prezentovať problémy, ktoré vnímajú ich rovesníci na pôde Piešťan a snažiť sa ich riešiť. Chcú aktívne spolupracovať s viceprimátorom Michalom Hynekom, ktorý má byť ich prostredníkom pri komunikácii s mestským úradom. Podľa slov Rastislava Gabloviča počítajú aj s participáciou na projektoch v rámci Slovenského inštitútu mládeže – Iuventy.

IMG_5089_resize

Viceprimátor Michal Hynek a predseda parlamentu Rastislav Gablovič

Parlament má momentálne dvanásť členov na činnosti sa však môžu podieľať aj ostatní, predovšetkým mladí vo veku od pätnásť do dvadsaťpäť rokov. Najbližšie podujatia budú postupne pripravovať a o ich mieste a času konania sa záujemcovia môžu dozvedieť prostredníctvom facebookovej stránky. Poeticko-prozaický literárny deň bol prvou akciou oživeného parlamentu a ohlasy na jeho činnosť teda nie sú veľké. Do budúcnosti sa chystajú pokračovať s prípravou akcií, počas zimného obdobia s jednou a cez leto dvoma udalosťami mesačne. Majú záujem o tzv. flashmob podujatia, pri ktorých sa zíde skupina ľudí a urobí niečo bizarné ako napríklad náhly spoločný tanec, zamrznutie alebo ukazovákovú prestrelku.

Pôvodný Mládežnícky parlament fungoval od roku 2011 a bol založený Michalom Hynekom. Sám viceprimátor vyjadril reštartu organizácie plnú podporu mesta Piešťany a dúfa v aktívnu spoluprácu s Iuventou. „Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sa mladí ľudia v meste zapájali do aktivít a zúčastňovali na verejnom živote a preto verím vo výbornú spoluprácu medzi Mládežníckym parlamentom a mestom Piešťany,“ povedal zástupca primátora.

IMG_5103_resize

(Text a foto: Lukáš Turňa)

 

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972