Misie nielen v Afrike, od dnes aj v Piešťanoch

Misie nielen v Afrike, od dnes aj v Piešťanoch

26. septembra 2020 Off Od PNky.sk

Bratia redemptoristi zavítajú v sobotu 26. septembra do Piešťan v rámci ľudových misií. Tie potrvajú do nedele 4. októbra. Ich heslo znie „Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom…“.

Ilustr. foto: redemptoristi.sk

Ľudové misie sú v podstate duchovnými cvičeniami pre celú farnosť a ich cieľom je prehĺbenie viery. U redemptoristov sú vedené silným vedomím o bezhraničnej Božej dobrote, ktorá sa prejavuje v hojnom vykúpení, ktoré Boh ponúka ľuďom vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi. Misie v Kostole sv. Štefana začnú v sobotu o 18:00 h svätou omšou. Pokračovať budú v nedeľu pri všetkých dopoludňajších svätých omšiach (6:30, 7:30, 9:00 h) a popoludní o 14:00 h stretnutím pre mužov a o 15:00 h stretnutím pre ženy.

Nasledujúcom týždni bude tím pátra Ivana Flimela prítomný pri všetkých sv. omšiach od pondelka do soboty o 6:30 a 18:00 h. Spovedať sa bude denne hodinu pred svätým omsami. V utorok bude počas dňa spoveď chorých po domoch. Nahlásiť sa treba v zakristii kostola sv. Štefana.

V piatok 2. októbra je naplánovaná svätá omša s pomazaním chorých o 10:00 h. Večer o 18:30 h sa uskutoční stretnutie s mládežou.

Sobota bude patriť novéne k Matke ustavičnej pomoci o 6:30 h a pokračovať sa bude svätou omšou.

V nedeľu sa pri všetkých svätých omšiach uskutoční požehnávanie devocionálií a o 9:00 h aj požehnanie misijného kríža.

Všetky stretnutia sa uskutočnia za dodržania aktuálnych protiepidemiologických opatrení. Prítomní v kostole musia mať prekryté ústa a nos rúškom a pri vstupe si dezinfikovať ruky. Opatrenia sa budú prispôsobovať podľa aktuálnych nariadení Úradu verejného zdravotníctva SR.

-red-